Bij een aquarel van de Kleine Kerkstraat 7, Leeuwarden 5 Martien Bonnema en Tjaart Martens Op 8 juni 2007 is Jan Bonnema in Wassenaar op 97-jarige leeftijd overleden. Aan de wand in zijn appartement hing een mooie aquarel met een Leeuwarder geschie denis. Jan Bonnema's geboortestad Leeuwar den heeft altijd een warm plekje bij hem gehouden. Hij las Leovardia met grote belangstelling en het is dan ook logisch dat de inhoud van een vraaggesprekje uit het begin van 2007 in dit blad een plaatsje vindt. Hij vertelde toen wat hij wist van deze aardige voorstelling. We laten hem hier aan het woord. Een kamer van de gegoede burgerij 'Ik heb aan het interieur op de afbeelding geen herinnering, omdat de tekening op omstreeks 1900 gedateerd moet worden. De sfeer is me echter zeer vertrouwd, want ik ken het meubilair uit een volgend woonhuis en de vier afgebeelde personen zijn familie van mij. Aan de tafel zitten mijn grootmoeder Ymkje de Jong-Van de Wal (geboren op 21 mei 1848 in Leeuwar den, overleden op 26 augustus 1924 in Amsterdam), haar dochter Pietje (geboren op 23 augustus 1881 in Leeuwarden, over leden op 28 juni 1985 in Amstelveen) en de tekenaar van deze prent Hans (geboren op 16 juli 1885 in Leeuwarden). Slapend tegen de kast zit mijn grootvader Jan de Jong (geboren op 10 december 1851, over leden op 4 oktober 1902). De kamer die op deze aquarel afgebeeld is, bevindt zich op de eerste verdieping boven de toenmalige slagerij in het pand aan de Kleine Kerkstraat 7 in Leeuwar den. Hij ziet er uit als woonkamer van een familie uit de gegoede burgerij. We zien onder andere een hoge kolomkachel, daarachter een fornuis met een stomen de roodkoperen waterketel, daarnaast een turfbak en een asbak. Verder een (wortelnoten?) kabinet en een tafel met kolompoot waarop een koffïeservies en een tinnen kraantjeskan staan. Boven de tafel hangt een olielamp, voor het raam een kooi met een vogeltje erin en naast het raam staat een tafeltje met daarbo ven een spiegel. Dit tafeltje werd uitslui tend gebruikt om er het gouden oorijzer van mijn grootmoeder op te zetten. Ik herinner me nog dat mijn grootmoeder mij af en toe vroeg om de kanten muts die over het oorijzer gedragen werd naar de vrouw te brengen die in haar onderhoud voorzag met het stijven van mutsen. Aan de muur hangen een klok en een schilderijtje, waarbij de koe duidelijk maakt dat we met het interieur van een slager te maken hebben. De sfeer op de aquarel lijkt vredig: een slapende vader met een poes op schoot, de moeder met een verstelwerkje en lezende kinderen. Maar dat was niet altijd zo; de kinderen pestten elkaar wel eens door op de tafel te drukken, zodat de ander gestoord werd in zijn bezigheden. Zo iets lokte natuurlijk een reactie uit en op een zeker moment drukten beide kinderen tegelijk zo hard op de tafel dat deze in tweeën brak. Vlee schhouwer Mijn grootvader heette Jan de Jong en is in Leeuwarden geboren als zoon van broodbakker Kornelis Jans de Jong en Pierkjen Hanzes van Hettinga. Hij werd slagersknecht en kreeg op 12 juni 1882 vergunning voor het openen van een eigen slagerij in de Grote Kerkstraat nummer 53. Hij staat geregistreerd als winkelier en tapper. Op 5 mei 1888 werd hem een vergunning verleend voor een slagerij in de Kleine Kerkstraat 7. Mijn grootvader staat dan te boek als 'vleeschhouwer'. De zaak werd na zijn De aquarel die door Hans de Jong werd vervaardigd van het interieur van de boven woning Kleine Kerkstraat 7 Collectie Martien Bonnema

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 7