8 Alle bezoekers van het eerste Pow-Wow-festival in de Harmonie moesten door een speciaal voor het evenement vervaardigde hippe poort naar binnen Foto: Leeuwarder Courant, 9 maart 1971 nenplaats waren diverse marktkraampjes met LP's, stripverhalen en ondergrondse tijdschriften. In de kerk werden teken films vertoond, trad een balletgroep op, een smartlappengroep uit Groningen ('scheiden doet lijden'), hield dichter J. Bernlef een voordracht en was er muziek van Solution, the Livin' Kick Formation en Daddy's Act. Laatstgenoemde groep was de vervanger van de aangekondigde groep Dragonfly die op hun beurt de vervangers waren van de nog eerder aangekondigde Britse groep The Move. Er is zelfs nog even sprake geweest van de komst van Engelands meest vooraanstaande under- groundgroep, Pink Floyd. Niet zozeer de gage a ƒ2500,- was het probleem, maar een kwestie rond werkvergunningen. Dat alles mocht de pret niet drukken, even min als het uitvallen van het licht tijdens het balletoptreden. De televisieploeg van de N.T.S. voor opnamen voor Van Gewest tot Gewest was daar door een technische fout debet aan. De in de preekstoel spelende drummer van Livin'Kick en de striptease-act op de kansel van de exotische en erotische danse res Aimeé, waren voor velen de onbetwiste hoogtepunten van het festival. Enkele aanwezige leden van de jeugddienstcom- missie dachten daar anders over. De aanwezige wethouder Ten Brug achtte het moedig van de kerkvoogdij om het kerkgebouw voor deze gelegenheid af te staan. Ds. A. van der Klaauw na afloop: 'De jeugd heeft een volkomen ander patroon van het zich uiten en het beleven van een feest dan de volwassenen.' Het spontane opruimen en schoonmaken door de organisatie viel in zeer goede aarde. Provadya? met een vraagteken Het Fuq-festival was bedoeld als een soort aanloop naar een permanent centrum in Leeuwarden, met ruimte voor experiment, muziek, toneel en film. Als vervolg hierop startte de Stichting Hippopotamus op 7 februari 1969 met de eerste avond van Provadya? Leeuwarden. Dit in navolging van gelijkwaardige clubs in Amsterdam (Fantasio, De Kosmos) en Utrecht (Kasie- no), waar avonden werden georganiseerd voor en door alternatieve jongeren. Ken merkende bestanddelen waren popmuziek, dans, theater, film, poëzie en lichtshows. De naam Provadya? is een samentrek king van pro(voor) en vadja (muziek). Let terlijk dus 'voor muziek' met het vraagte ken als toevoeging. Als locatie was eerst het wijnpakhuis naast het Princessehof in beeld, vervol gens ruimte in het Stadsweeshuis en pakhuis Petersburg. Door uiteenlopende redenen lukte dat niet en was het JOK- gebouw aan de Doelestraat de uitwijkmo gelijkheid. Geen ideale locatie, gezien het drukke eigen programma van het JOK (daarover straks meer), de commerciële exploitatie en het strenge beheer. Op de openingsavond speelde de huis- groep van Fantasio, Ahora Mazda en was de lichtshow uit de Groninger club te zien. Juist door de onderlinge contacten van de Provadya? clubs konden gemakkelijk eve nementen uitgewisseld worden. Bedoeling was een klimaat te scheppen waaruit op den duur ook eigen creatieve activiteiten konden ontstaan. Sjoerd Cuperus, 'geen leider, geen voorzitter, maar gewoon een van de 14 initiatiefnemers': 'Door de auto matisering krijgt de mens veel meer vrije tijd. Dan kun je niet altijd staan autowas- sen. Er beginnen zich nieuwe vormen van cultuur af te tekenen waar je actief aan kunt meedoen. Via Provadya? brengen we mensen in contact met nieuwe dingen.' Er volgden na de openingsavond nog 9 avonden met experimentele muziekop- tredens, films, discussiebijeenkomsten (bijvoorbeeld over drugs), dichters en de eerste multimedia show, de Sweet Rubber Angel Show, met begeleiding door Pugh's Place. Provadya? kreeg een rekening van ƒ103,- voor de show. Enkele gemaakte onkosten: voor ƒ6,30 koperdraad bij Engelmoer, voor ƒ21,- zwart plastic van Huizinga, ƒ4,50 voor Bengaals vuur en ballonnen bij het Feestartikelenhuis, een bloemenspuit van Vennema voor 2,75 en ook voor dat bedrag een slipje van de Hema! Het gemiddelde bezoekersaantal per avond was circa 100; het gemiddelde verlies per avond circa ƒ100,-. In de zomer van 1969 werden de acti viteiten tijdelijk verlegd naar kampeer terrein Yn Lijte te Grou. Een plan voor een gratis popconcert in de Prinsentuin strandde, volgens Provadya? wegens te

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 10