La» it 9 lestraat 5, waar voorheen een suikergros- sierderij was gevestigd. Popgroepen kon den er door de week oefenen voor 2,50 per uur. De heer Dijkstra was beheerder van het JOK-gebouw. Legendarisch en hila risch was zijn (beoogde) optreden bij de komst van Phil Bloom naar Sociëteit Vak- uum, in het JOK-gebouw in maart 1968. De door Jan Brugman georganiseerde avond, een soort voorloper van Provadya? werd met enige angst door de beheerder tegemoet gezien. Phil Bloom had immers naakt opgetreden in het TV-programma Hoepla. Een herhaling daarvan moest wat Dijkstra betreft absoluut voorkomen wor den. Zijn ingeschakelde familieleden hoef den echter niet als knokploeg op te treden, de tuinslang om water over een eventueel blote Phil uit te storten, kon ongebruikt blijven. Phil Bloom beperkte zich tot het (gekleed) voorlezen van het sprookje Blauwjasje. De helft van de bezoekers droop daarna teleurgesteld af. Andere onderdelen van de avond waren de vertoning van enkele filmpjes van Wim van der Lindenj azzmuziek en een inleiding door Tom Hageman. Zijn oproep 'willen jul lie alle twaalf even stil wezen' illustreerde de matige opkomst en het financieel deba cle voor de organisator. Jan Brugman had zijn dure bandrecorder in onderpand afgegeven voor een geldlening ten behoeve van de organisatie. De bandrecorder was hij kwijt. Jan Brugman: 'Ik geloof dat het ergens wel een succes is geweest; ik ga in elk geval door.' In 1970/1971 heeft hij nog enige tijd café S5 op de Weaze gehad; de naam was ontleend aan het resultaat van zijn militaire keuring. De heer Dijkstra startte najaar 1968 met de sociëteit Friday alone, gericht op twin tigers. Een van de gasten was de fameuze Johnny the Selfkicker. Ook Gerard van het Reve en Groep 1850 hebben zich in de sociëteit laten zien en horen. Begin 1970 brandde het JOK-gebouw tot de grond toe af. Gemeenteambtenaar Verschuur: 'Er moet, dat is duidelijk, een vervangend pand gevonden worden. We hebben iets op het oog, namelijk het rij tje huizen dat de gemeente onlangs heeft aangekocht in de Schoolstraat van de NV Grondsma Exportmaatschappij.' Demos September 1969 werd door Piet Oomes, Bezoekers van het Demos Festival in de Beurs, 1969 Foto: Piter Doele (Leeuwarder Courant) Aukje Eijgelaar en Gerrit Kalverla actie groep Demos opgericht die ten strijde trok tegen het gegeven dat langharigen in Friesland geweerd werden in horecabe drijven en moeilijkheden kregen op school en op het werk. Syb's bar was kort daar voor in het nieuws geweest omdat beheer der Theo Douma een aantal Groninger langharigen de toegang had ontzegd. Zijn commentaar: 'Iedereen die lang haar heeft komt er hier niet in. Zo hebben we laatst ook damkampioen Ton Sijbrands gewei gerd. Trouwens, ook echt asociale figuren met kort haar worden bij ons geweigerd.' De Rijks HBS stond ook niet echt bekend om tolerantie ten aanzien van langha rigen, de leiding van zwembad de Over dekte overwoog badmutsen verplicht te stellen en exploitant Mik van het Oranje Bierhuis stelde: 'Kijk jongens, ik ben 68 en van die lange haren droom ik zo naar, hè, en dan ben ik de volgende dag helemaal niet lekker, weet je wel.' Demos opperde het plan om massale sit-ins te houden in gelegenheden waar zij niet toegelaten werden. Eerste actie van Demos was de opstelling en verspreiding van een pamflet tegen het popfestival dat op 18 oktober 1969 in de Frieslandhal gehouden zou worden, onder andere met The Hollies en georganiseerd door Roel de Wilde van La Bella onder de titel The Flight to Labella's Paradise. Demos vond het stuitend dat langharigen geweigerd werden in La Bella, maar wel nodig zouden zijn om de verwachte tien duizend bezoekers aan het festival vol te maken. Minstens zo stuitend vond men de gekozen naam voor het festival, ont- weinig medewerking van de gemeente. De verhouding tussen Provadya? en de gemeente, in casu jeugdambtenaar G.J. Verschuur, verslechterde. Laatstgenoem de meldde in een interview in Het Vrije Volk: 'Ik heb geen 5 cent fiducie meer in de Leeuwarder Provadya?. Het is een stel letje langharigen, dat uit mensen bestaat die soms werken, soms werkloos zijn en vaak van stuff, drugs en diefstal leven. Er valt niet met ze te praten.' Later trok de heer Verschuur wat bij en gaf zelfs een compliment voor de organisatie van de drugsdiscussieavond. 'Ik vind echter dat er onderscheid gemaakt moet worden tus sen de organisatoren en het publiek dat er op af komt. Dat er met Provadya? niet te praten valt, handhaaf ik.' Verschuur en Provadya? deelden in ieder geval wel de opvatting dat er een vast onderkomen geregeld moest worden. Cuperus vond dat de gemeente met een voorstel moest komen. Verschuur: 'De lijst van gebouwen die in eigendom van de gemeente zijn, kan natuurlijk doorge keken worden.' JOK Begin 1968 begon het Jeugd Ontspannings Komité met dansavonden in het pand Doe- Actievoerders protesteren tegen het La Bella concert in de Frieslandhal, 1969 Foto: Piter Doele (Leeuwarder Courant)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 11