10 leend aan het Utrechts festival Flight to Lowlands Paradise, bij uitstek bedoeld voor dié jongeren die De Wilde steevast weigerde. Het ruim verspreide pamflet: 'Roel de Wilde weet zelf verdomd goed dat hij discriminatie bedrijft. Daarom heeft hij ook altijd wel een of twee kleurlingen of langharigen achter de hand om zoge naamd het tegendeel te bewijzen.' En: 'Ga daarom niet naar de Hollies. Je ziet ze wel weer eens op tv. Ze zijn nog lang niet dood.' Roel de Wilde was not amused: 'ja ik heb het pamflet gelezen. Het is een belachelijk stuk. Met lang haar heeft de weigering niets te maken, wel met de hele verschijningsvorm.' De Wilde gaf aan ove rigens blij te zijn met alle aandacht voor zijn bedrijf. De ingezondenbrievenrubriek van de Leeuwarder Courant werd overstelpt met reacties van Demos-aanhangers en (in mindere mate) -tegenstanders. De Wilde leek in ieder geval de schijn tegen te heb ben. Een test met een in trouwpak gesto ken jongeman met iets te langhaar, pakte negatief uit; hij kwam niet binnen! De volgende verrassende stap van Demos was de organisatie, samen met Provadya? mensen, van een eigen popfestival in de Beurs, en niet geheel toevallig op dezelfde zandag2Snav.van2/lt harmanie iwardcn Affiche Pow Wow 28 november 1971 avond als The Flight to Labella's Paradise. "We hebben zo ontzettend veel sympathie betuigingen ondervonden, dat wij vinden dat we, nu we de mensen afraden naar het commerciële festival van La Bella te gaan, een alternatief moeten geven.' Bovendien bereikten Demos diverse sig nalen dat het festival in de Frieslandhal in de war gestuurd zou worden door het uitlokken van rellen en het gooien van rookbommen. Daar wilde Demos niet de verantwoordelijkheid voor nemen. De keuze voor de Beurs had te maken met de te verwachten toeloop, de gunstige ligging ten opzichte van openbaar vervoer en de zodanige afstand tot de Frieslandhal dat relletjes konden worden voorkomen. Diverse groepen gaven aan dat ze gra tis dan wel tegen een kleine vergoeding wilden komen optreden. Mede daardoor kon de entree slechts ƒ5,- bedragen. De benodigde borgsom van ƒ5000,- kon op het laatste moment voldaan worden door de verkoop van de sportwagen van actievoerder/organisator Hepke ('Happy') Runia. Die gevraagde borgsom leek ver dacht veel op een gemeentelijke truc om het tegenfestival te voorkomen. De popoorlog was begonnen en spitste zich toe op het werven van festivalgan gers. La Bella liet een vooroorlogse Ford met reclameborden door de stad rijden. Deze werd op korte afstand gevolgd door een Lelijke Eend die psychedelisch beschil derd was en waaruit de inzittenden een ieder opriepen om 's avonds toch zeker naar de Beurs te gaan. Ter vergroting van de feestvreugde en concurrentiestrijd toerde een auto van het JOK ook door de stad ter aankondiging van een nachtcon cert in het pand aan de Doelestraat. Uiteindelijk verliep alles bijzonder orde lijk, met een zeer magere opkomst in de Frieslandhal, met een succesvol festival van Demos in de Beurs en een geslaagde avond/nacht in het JOK. In de Frieslandhal waren ruim 2000 popliefhebbers, terwijl toch zeker op tien duizend gerekend was. De daardoor kille en kale ruimte had een forse invloed op de stemming van de bezoekers. Veroni ca's drive-in-show noch The Shoes, Cuby en top-act The Hollies konden daar iets aan veranderen. Cuby was ook nog door Demos benaderd; toen dat niet lukte was er de hoop dat Harry Muskee in de Fries landhal voor de microfoon iets ten voordele van Demos zou roepen. Muskee gaf echter aan dat hij net zo lief voor de Communis tische Partij Nederland als voor de NCRV speelde; liet gaat tenslotte om de muziek'. Roel de Wilde had een forse financiële strop: 'dit kost me een Mercedes.' Een heel andere sfeer was er in de Beurs, die met 1500 bezoekers goed gevuld was. Het programma was wellicht minder aansprekend dan van het festival van La Bella, maar Supersister, Pugh's Place, Wally Tax en Johnny the Selfkic- ker brachten de stemming er goed in. De organisatie maakte winst én een vreugde dans. Met de winst zou een jaar later de verkiezingscampagne van Axies gefinan cierd worden. Het 'langharig, werkschuw tuig' kreeg ook nog eens de handen op elkaar van de conciërge van de Beurs omdat ze onver plicht na afloop de zaalruimte schoon maakten. Het JOK bood tot 3 uur 's nachts nog optredens van Rob Hoeke en The Yardbirds. Pow-Wow Via de Leeuwarder Courant kwamen Gerrit ter Horst, de kersverse directeur van schouwburg De Harmonie en Sjoerd Cuperus van Stichting Hippopotamus met elkaar in contact. Ter Horst had aangege ven dat de musical Hair een goed beeld gaf van de alternatieve jeugdcultuur uit die tijd. Cuperus reageerde met een inge zonden brief pinnig met de opmerking dat Hair juist de jeugdcultuur exploiteert en zo commercieel mogelijk probeert te zijn. Op de vraag van Ter Horst 'wat had jij dan gewild' had Cuperus zijn antwoord snel klaar. Hij dacht aan een multime dia manifestatie, met popmuziek als voornaamste bestanddeel, maar ook met films, theater, variété en met een alterna tieve markt. De mannen sloegen de han den ineen, mobiliseerden een grote groep vrijwilligers ('de hele Landbuurt' volgens Sikke Doele) en Pow-Wow was geboren. Een pow-wow is oorspronkelijk een Indiaans vriendschapsfeest. De organi satie hoopte een soortgelijke sfeer op te roepen. Cuperus contracteerde de bands en was meerdere malen spreekstalmees- ter. Diverse vaste medewerkers verzorgen de markt, de affiches, het eten etcetera. Piet van der Wal was de technische man.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 12