LCOV4UN)£ Inhoud Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 6 Redactie Paul Bron, Harry Drent, Jan Faber, Anneke Hellinga, Piet Tuik, Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Beam Bilker, Walter Kromhout, Henk Oly, Albert Pasma, Wietske Prummel, Henk de Vries Redactiesecretariaat Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden tel. (058) 233 23 50 fax (058) 233 23 15 e-mail: redactieleovardia@aedlevwerd.nl Lidmaatschap/abonnement 18,- per jaar, over te maken op rekening nummer 8456576 t.n.v. LHV Aed Levwerd in Leeuwarden. Leden die geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen jaarlijks in maart/april bericht van de penningmeester. Ledenadministratie: Antwoordnummer 6163, 8900 VC Leeuwarden, ledenadministratie@aedlevwerd.nl Opzeggingen uitsluitend schriftelijk één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Hellinga Grafische Specialisten Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1900 ex nummer 35 mei 2011 Verblijf van een Belgisch gezin in de Tweede Wereldoorlog in Leeuwarden 1 Leeuwarden in de jaren zestig (III): Lange haren, lichtshows en bruine bonen 7 Oude Friezen Hepkema versus Hepkema (III): de Oorlogsjaren Dieren in de Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen op de Oldehoveterp te Leeuwarden Herinneringen aan de Bagijnestraat en omgeving uit de jaren '50 en '60 De komst van Indische Nederlanders naar Leeuwarden Nieuws Historische Vereniging Aed Levwerd Historisch Centrum Leeuwarden Brievenbus/mailbox Prijsvraag Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in september 2011 Sluitingsdatum kopij 20 juni 2011 Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren 12 15 19 22 26 28 30 32 38 AmLmraifi Leeuwar(jer Historische Vereniging Aed Levwerd Veel mensen koesteren belangstelling voor de lange en rijke geschiedenis van Leeuwarden. De historische vereniging Aed Levwerd stelt zich ten doel de kennis over het verleden van de stad te vergroten en toegankelijk te maken. Zij doet dat door de uitgave van Leovardia, het organiseren van lezingen, excursies, de Liwwadderdag, de jaarlijkse Open Monumen tendag en andere activiteiten. Foto omslag voorzijde: Onze Lieve Vrouwepoort kort voor de sloop Nlets van deze mtgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of open- in 1837. Aquarel van Sjoerd Bonga baar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere (1800-1864) wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 2