La» it 23 De schutting tussen de Westerkerk en het bedrijfspand van Pasma in 1957 Als we weer wat teruggaan in de straat komen we een aantal panden tegen waar vroeger de groothandel van VAMI-ijs was. Hier woonde de familie Weiland. Dan de haringinleggerij van Bosma, waar we vaak stonden te kijken als de grote blok ken ijs met haken van de vrachtwagens werden gehaald. Koffie, thee en stroopsoldaatjes Daarna komt het pand waar schildersbe drijf Tiemersma het bedrijf had. In een mooi gerestaureerd huis, dat vroeger een bouwval was, woonde Leerling, die vaak op de stoep zat om stoelen te matten. Op de hoek van de Nieuwesteeg en de Bagijnestraat staat een pand met mooie ronde ramen. Hier was later bar The Five Pennies. In 1971 is hier een grote brand geweest. Aan de andere kant van de Nieu westeeg was de snoep- en sigarenwinkel van mevrouw Visser. We stonden voor de etalages te kijken naar al dat lekkere snoepgoed: drop, suurtsjes, dropveters, toverballen, stroopsoldaatsjes, kauwgum met plaatjes van filmsterren. Naast mevrouw Visser woonde de fami lie Van der Meulen en weer daarnaast mevrouw Feenstra. Dat is het huis met de mooie klokgevel. Hiernaast woonde de familie Teijema, ook een schildersbedrijf. Dan komt de meubelzaak van Miedema en dan de theehandel van De Vries. Het rook altijd heerlijk naar thee en koffie. De Vries scharrelde altijd in een lichtbruine stofjas in de zaak rond. In het pand waar later de meubelzaak van Miedema was, zat vroeger een grossierderij van de Sper wer. Er was altijd drukte in de straat met vrachtauto's, die aan het laden en lossen waren. Naast theehandel De Vries woonde de familie van cipier Stobbe. Die woonde boven en beneden was de achteruitgang van bioscoop Tivoli aan de Nieuwestad. Hier weer naast was de grossierderij van de VIVO, later de achteruitgang en opslag van antiquair Beeling aan de Nieuwe stad. Nu is aan de Nieuwestad een res taurant en loopt het pand door naar de Bagijnestraat. Boven de grossierderij van de VIVO woonde bedrijfsleider Boersma. Eerder woonde hier de familie Spoelstra, die eind jaren '40 is geëmigreerd naar Zuid Afrika. In het pand hier weer naast woonde beneden de familie Klomp; hij was ver koper bij Burg meubelen van de Nieuwe stad. In die tijd was er achter dit huis nog een mooie binnentuin. Boven de familie Klomp woonden de zusters Heeger, voor mij tante Coba en tante Sien. Ze waren katholiek en als klein kind keek ik mijn ogen uit als ik bij hun in huis kwam: grote Christusbeelden en een aantal Mariabeel den en een foto van de toenmalige paus Pius XII aan de muur. In de gang hing een kalender met afbeeldingen van het Vaticaan. Toen ik heel veel jaren later op vakantie voor de eerste keer in Rome was, moest ik direct aan de dames Heeger den ken. De Bagijnestraat in 1957, gezien in westelijke richting met op de achtergrond de 'eeuwige' Oldehove die waakte over het wel en wee van de straat

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 25