24 De Sint Anthonystraat in 1954, gezien in de richting van de Bagijnestraat, met op het eind de ruim 200 jaar oude beuk achter cLe Westerkerk Naast deze dames zat heel vroeger groente boer Smilde en later de groentenzaak van Hennie Jacobs, beter bekend als 'Swatte Hennie'. Hennie had zijn groenten uitge stald op rekken aan de straat en als hij de stad inging met zijn groentekar, werd die voortgetrokken door een pony. Dit beestje stond in de achtertuin en kon precies door het steegje naast het huis. Later kreeg Hennie een andere pony die kennelijk een beetje dikker was, want toen hij probeer de het beestje door de steeg naar de tuin te leiden, bleef ze steken in het steegje. Met man en macht werd geprobeerd het paardje weer achteruit te duwen. Het is gelukt, maar voortaan werd de pony in de Butterhoek gestald. Hennie zelf lustte graag een slukje en was dan ook regel matig dronken. Later heeft kunsthandel Van Hulsen van de Nieuwestad zijn zaak doorgetrokken en kwam hier een exposi tieruimte in. Juffrouw Bender en meester De Haan Op de hoek van de Bagijnesteeg was vroeger de kleuterschool van juffrouw Bender, een particuliere school die heel vooruitstrevend was met de lesmethodes. Als Sinterklaas en Zwarte Piet rond 5 De oude huisjes aan het begin van de Bagijnestraat noordzijde in 1953 december een bezoek brachten aan deze school, kwamen ze ook even de straat over en kreeg ik een taaipop, terwijl ik niet op deze kleuterschool zat. Aan de andere kant van de Bagij nesteeg woonde de familie De Vries, die in de beginjaren '50 is geëmigreerd naar Australië. Het pand had in de Bagij nesteeg een trapje naar de kelder, waar we altijd prachtig verstoppertje konden spelen. Nadat er de aquariumhandel van Kootstra in had gezeten is het pand prachtig opgeknapt en had Marian Doek- sen hier haar atelier met weefgetouwen. Als we verder de straat ingaan, richting de Weerd, zien we een pand zonder deur. De Fryske Ambachts Folks Keunst uit de Weerd liep door naar dit huis. Hier weer naast woonde Jan Ruchtie, die de type- school had op de hoek van de Weerd, de Stolze Weryschool; hierboven woonde de familie Wenselaar. Aan de noordkant van de straat was en is op de hoek van de Weerd antiekhandel Gerbenzon. Daarnaast het pand waar de familie Robijn woonde. Hier weer naast het huis van fietsenmaker Dijkstra. En dan komen we bij de Sint Antho nystraat uit. In deze straat stond mijn lagere school, school 12, later Sint Antho- nyschool, met meester de Haan als hoofd. We hadden grote klassen met gemiddeld 45 kinderen. In die tijd woonden er veel mensen in de binnenstad. Hierdoor waren we ook altijd met grote groepen kinde ren aan het spelen, voor en na schooltijd op het schoolplein, vroeger met een hek eromheen. Aan de overzijde van de school was het gymnastieklokaal, waar zowel de Hofschool van het Hofplein als school 12 gebruik van maakten. Mijn buurjon gen Jan Propsma en ik woonden zo dicht bij school dat als het fluitje ging dat de school zou beginnen wij nog wel van huis konden gaan. Meestal lukte dit ook wel, maar soms ontkwam het ons en moesten we nablijven. Bij het ingaan van de school stelden de klassen zich op het plein op in 6 rijen van elke klas en dan twee aan twee. Per klas liepen we dan muisstil naar bin nen. In de Sint Anthonystraat staat een

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 26