De komst van Indische Nederlanders naar Leeuwarden Lcovor^ la»; 26 Henk de Vries In de jaren vijftig maakte de Leeuwarder bevolking kennis met nieuwe Neder landers. Ze lustten graag rijst, speelden vaak gitaar en hielden van gezelligheid. Indische Nederlanders in Leeuwarden. De eeuwenlange Nederlandse invloed op het Rijk van Insulinde heeft zijn sporen achtergelaten. Ondernemers, ambtena ren, militairen en andere Nederlanders kregen overzee relaties met de oorspron kelijke bewoners. Er ontstonden gemeng de huwelijken en er werden gemengde kinderen geboren: indo's. De meeste indo's kregen een Nederlandse scholing en zij hadden meestal een positie tussen de Nederlanders en de inlanders. In de Japanse tijd, tijdens de Tweede Wereldoorlog, hadden ze het erg zwaar. De uit Nederlands Indië afkomstige heer en mevrouw van Hek met zoontje René in de winter van 1957 voor het pension van de gezusters Kuindersma aan het Emmaplein 16. Rechts buurman Rusticus. Collectie Henk de Vries Na 17 augustus 1945, toen Soekarno met Hatta de republiek uitriep, kwam er nog een moeilijke, onzekere periode. De revolutionairen profiteerden van het ver zwakte Nederland en richtten hun pijlen ook op de Indische Nederlanders. Op 27 december 1949 tekende de Nederlandse regering de overdracht van Indonesië, behalve Nieuw Guinea. Dur was oek een donkerenéén bij Direct na de ondertekening kwamen er al Indische Nederlanders naar Nederland. De familie Tanahatoe was één van de eer ste Indische families die in Leeuwarden kwam wonen. Uit Bandung kwamen ze via het kamp Schattenberg (het voorma lige kamp Westerbork) en Appelscha in 1952 naar Leeuwarden. Ze vestigden zich in de Bloemenbuurt en vielen op binnen de Leeuwarder gemeenschap. Als we met een groepje jongens kattenkwaad uithaal den dan belde men wel eens de politie. Hoe zagen de jongens eruit was dan de vraag, 'dur was oek een donkerenéén bij' zei men dan en dan waren mijn broers of ik de pineut. De grootste groep kwam in het midden van de jaren vijftig. In afwachting van een zelfstandige woning werden de mensen opgevangen in zogenaamde contractpen sions. Die hadden een contract met het ministerie van Maatschappelijk Werk met betrekking tot de opvang. In Leeuwarden waren ze gevestigd aan het Emmaplein 16 (van de zusters Kuindersma), Johan Wil lem Frisostraat 2/hoek Emmakade (fami lie Zandkuilen aan de Lange Marktstraat 18 (gebroeders Goes). De Indische mensen verruilden de rijst voor aardappelen. Een sporadische douchebeurt kwam in de plaats van een dagelijks mandiritueel. Groepsfoto, gemaakt in het pension van de familie Zandkuil aan de Johan Willem Frisostraat 2 op de hoek van de Emmakade Collectie Henk de Vries

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 28