Verblijf van een Belgisch gezin in de Tweede Wereldoorlog in Leeuwarden 1 Beam Bilker Emile wist als geen ander hoe je technisch en praktisch blik moest verwerken, als je dat moest bedrukken met een merk, een plaatje of reclame. Voor de kleurenpro- cedé's van bijvoorbeeld Buisman koffie of melkproducten van de Condensfabriek was hij de man. Hij werd speciaal uit Bel gië gehaald omdat hij in Brugge bij een zelfde soort blikfabriek had getoond deze procedé's te beheersen. Hij schreef ook zelf alle werkwijzen ten aanzien van de verfprocedures op. Voor de ovens in de blikfabrieken had hij een eigen werkwijze ontwikkeld, die precies toegepast moesten worden, anders mislukte het procédé. Hij bleef in zijn Leeuwarder periode corresponderen met de Blikfabriek De Clerck in Brugge om hen ook voortdurend van advies te dienen en menige instructie is van hem bewaard gebleven, de meeste daarvan zijn door hem in het Frans opge steld. De Verstolkstraat tijdens de Oorlog Het was natuurlijk verstandig om in Leeuwarden te gaan wonen. Dus het gezin kwam hier al in 1935 in de stad. Vader Emile (geb. 1905), moeder Bertha Tuy- aerts-Vertommen, (geb. 1908), dochtertje Josiane (geb. 1931) en zoontje Harry (geb. 1934) betrokken hun woning aan de Van Asbeckstraat 23A. Dus in de buurt Achter de Hoven. Mevrouw Tuyaerts heeft later alles heel nauwkeurig beschreven en daarom zijn de belevenissen van deze familie voor ons goed bewaard gebleven. Uit de schat van informatie die zij ons heeft nagela ten, gebruik ik slechts een gedeelte voor dit artikel. Zij schrijft over heel diverse onderwerpen. Daaruit blijkt dat ze een ontwikkelde vrouw was, die uit de stads bibliotheek van Leeuwarden tal van boe ken haalde, vooral over geschiedenis, In de Tweede Wereldoorlog woonde het Belgische gezin Tuyaerts in Leeuwarden. Vader Emile Tuyaerts en zijn gezin waren in Leeuwarden gekomen, omdat hem verzocht werd te komen werken bij de drukkerij van de Electro Blikfabriek. wetenschap en filosofie. Ze zag scherp wat er om haar heen gebeurde en ze was fel anti-Duitsland. Zij schrijft erg boeiend en leesbaar. Zij heeft al haar belevenis sen over haar hele leven uitgetikt en in twintig mappen opgeslagen. Drie daarvan gaan over Leeuwarden. Ze moesten eerst erg wennen aan Leeu warden. De stad was de hoofdstad van een toch wel heel bijzondere provincie met eigen taal en cultuur. Dat vonden ze niet erg, daar genoten ze zelfs van. De Friese taal mocht dan wel moeilijk zijn, maar na verloop van tijd verstond Bertje Tuyaerts het redelijk. Vooral toen de buren echte Friezen bleken te zijn, moest ze wel haar best doen om Fries te verstaan. Van de bijzondere tradities, die Friesland zo ken merkten, kon ze erg genieten, vooral de Elfstedentocht was een hele belevenis en dan de mooie stad Hindeloopen met typi sche klederdracht, werd door haar bewon derd. Vele fietstochtjes met buren Huite- ma werden afgelegd, de wijde omgeving werd verkend, bijvoorbeeld de mummies van Wieuwerd waren een grote beziens waardigheid. Meteen werden er foto's van gemaakt. Het fraaie stadhuis van Bolsward oogst te veel bewondering, maar ook en vooral het weidse platteland met de statige boer derijen en de vele koeien, daar konden ze Het huis in de Van Asbeckstraat, met van links naar rechts Rika Hoekstra, Josiane Tuyaerts en moeder Bertha Tuyaerts-Vertommen met Harry Tuyaerts op de arm Collectie familie Tuyaerts

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 3