Nieuws van Aed Levwerd 28 Secretariaat: Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden, e-mail secretariaat@aedlevwerd.nl Gevelsteen ter ere van Han Janssen in het Droevendal, gemaakt door Erik Tjallinks heeft Han zich politiek en bestuurlijk volledig ingezet voor 'sien Stad Liwwad- den'. Het was dan ook logisch dat Han in 2005 geëerd werd met de Aed Levwerd Pommeranten Pries. Naast deze waarde ring is de gevelsteen in het Droevendal in Leeuwarden eveneens een blijvende herinnering aan 'dizze bysondere Liw- wadder'. Pieter de Groot heeft op zijn geheel eigen wijze Han Janssen geëerd met een prach tige column in de Leeuwarder Courant van 4 december 2010. Zie: www.archiefleeu- wardercourant.nl; zoek Han Janssen en dan het artikel: Ast niet kiest, hest oek niks te sêgen. Het Tubetje van Cath Maandag 7 februari was het dan zover. In de Herman van Veenzaal, de prachtige theaterzaal van ROC Friese Poort in Leeu warden, vond de presentatie plaats van een bijzondere uitgave, nummer 2 in de Aed Levwerd serie, Het Tubetje van Cath. Dit keer is er aandacht voor de sociale omstan digheden in een van de armste buurten van het vroegere Leeuwarden, de Keet- buurt. Hier vond in de jaren derig van de vorige eeuw een drama plaats, toen Jan- ke haar man Jan vermoordde, die haar en haar kinderen terroriseerde. Zij pro beerde het eerst met rattenvergif, dat ze had weggenomen bij apotheek Cath op de Nieuwestad (nu Manfïeld schoenen). Toen dat niet voldoende was, smoorde ze haar man met een doek vol ammoniak. Saakje Zijlstra, penningmeester van Aed Levwerd, heeft dit project op stapel gezet, omdat zij vond dat er in boeken en archieven wel heel weinig terug te vinden is van het leven en de levensomstandig heden van de gewone man en vrouw in Leeuwarden. Met Hylke Tromp, die de ballade 't Ferhaal fan de freesleke moard op Jan Wielinga dy't deur syn frou smoard is in un doek met ammoniak al eens had geschreven, werd een scenario bedacht om dit project te gaan uitvoeren. Hylke had het onderwerp voor de ballade uit het boek Moord en doodslag in Friesland van Fenno Schoustra gehaald. Via archief onderzoek en het lezen van de dossiers over deze moord kreeg Hylke inzicht in de achtergronden en de slechte leefomstan digheden in de Keetbuurt. LA» it In memoriam 'pommerant' Han Janssen Afgelopen november is de Aed Levwerd Pommerant 2005 Han Janssen op 84-jari- ge leeftijd overleden. Han was al een tijdje broos, maar nog wel voor van alles in. Het afgelopen jaar hebben we hem, gelukkig dan ook, nog twee keer mee mogen nemen tijdens activiteiten van Aed Levwerd. Op 13 juni is hij mee geweest met de boot tocht om de pommerant van 2010, Ham- pie Bakker, te huldigen en op 3 juli heb ben we hem met de bus van huis gehaald om bij Sicko Heidoorn, burgemeester van Assen, op bezoek te gaan. Met Han sprak je altijd Liwwadders en je kon met hem over van alles en nog wat spreken. Naast zijn werk als stukadoor Han Janssen aan het slopen in de Minnemastraat, april 2002 Foto: Ad Fahner

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 30