29 Hylke Tromp - Richard Bm De omslag van de recende Aed Levwerd- publicatie Het tubetje van Cath Om het verhaal te verbeelden is een strip gemaakt door Richard Bos en Char les Guthrie. Deze strip is getekend en geschreven vanuit het gezichtspunt van de vrijer van de dochter van Janke, Jan. Pieter de Groot zorgde voor de prachtige vertaling in het Liwwadders. Daarmee stopt dit project niet. Derde jaars leerlingen van de opleiding Sociaal Cultureel Werk Theater van ROC Friese Poort onder leiding van docent drama Gooitsen Eenling, spelen een stuk waarin de rechtszaak van deze moord een belang rijke rol speelt. De toekijkende leerlingen mogen op de stoel van de rechter zitten en de strafmaat bepalen. De toneelvoor stelling wordt maximaal 50 keer gratis aangeboden aan de Friese scholen voor voortgezet onderwijs. Voor ieder optreden ontvangen de leerlingen een vergoeding van Aed Levwerd, die zij dan weer stop pen in een pot voor een theaterproject in Namibië. De uitgave met de strip, het sociaal verhaal, de foto's en de ballade op cd en met een pianopartij is te koop voor slechts €14,50 bij het HCL, de boekwinkels en de VW in Leeuwarden. De Hendrik ten Hoevepries Het bestuur heeft gemeend de grote inzet en inbreng van Hendrik ten Hoeve voor Aed Levwerd te moeten eren met een speciale pries, in de gedachte passend bij Hendrik. Deze wordt tweejaarlijks uitge reikt aan particulieren die hun huis van buiten, van binnen of eventueel hun tuin weer in oude glorie hersteld of verfraaid hebben met inachtneming van histori sche waarden. De pries wordt uitgereikt op de algemene ledenvergadering van Aed Levwerd. De jury bestaat uit 3 leden die kennis hebben van en/of affiniteit heb ben met architectuur en geschiedenis. De pries zal voor het eerst uitgereikt worden in 2012. De eerste jury bestaat uit Ap Timmermans, Peter Walon en Andries Monna. In de volgende Leovardia leest u hoe ook u de jury kunt wijzen op bijzon dere verfraaiingen. Bedrijfslidmaatschap Voor bedrijven, instellingen en dergelijke is er nu de mogelijkheid om 'Fan fan Aed Levwerd' te worden voor €100,- per jaar. Zij ontvangen 3x per jaar 2 exemplaren van Voorbeeld van een verfraaiing Foto: Nick Creutzburg Leovardia en een maal per jaar worden zij uitgenodigd voor een speciale avond met een historisch tintje. U kunt ook, als u dat wilt, uw persoonlijke lidmaatschap om laten zetten in een bedrijfslidmaatschap bij de ledenadministrateur Jorrit Holwer- da, ledenadministratie@aedlevwerd.nl Machtiging voor het betalen van het lidmaatschap Graag wijzen wij u op de mogelijkheid tot het afgeven van een machtiging om uw jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage auto matisch te laten incasseren. Hiermee bespaart u Aed Levwerd heel veel extra kosten, zoals het aanmaken van de nota's, de verzending en later weer het eventueel versturen van betalingsherinneringen. Wij zijn per jaar een groot bedrag kwijt aan het verzenden van nota's voor het lidmaatschap en voor de herinneringen. We verzoeken u vriendelijk, als u dat nog niet heeft gedaan, om een machtiging af te geven, zodat we met elkaar de hoeveel heid werk en kosten kunnen drukken. U kunt een machtiging van onze site www. aedlevwerd.nl printen, invullen en dan kosteloos zenden naar het antwoordnum mer. Alvast hartelijk bedankt. Nieuwe site: www.aedlevwerd.nl Heeft u al weer eens gekeken op de websi te van Aed Levwerd? U zult zien dat deze onlangs is vernieuwd. U vindt er vanaf nu weer de nieuwste informatie over de activiteiten, de werkgroepen en andere wetenswaardigheden. Het ontwerp is gemaakt door Steve Moss. Leeuwarder Historische Reeks deel X Samen met deze uitgave van Leovardia ontvangt u deel X uit de Leeuwarder His torische Reeks. Het bleek veel lastiger te zijn dan gedacht om een nieuw deel te maken. Aed Levwerd heeft nu, samen met onze partner het Historisch Centrum Leeuwar den, gekozen voor een iets andere opzet, een ander formaat en meer foto's. Vier artikelen die het lezen meer dan waard zijn willen wij onder de aandacht brengen van een groot publiek: al onze leden. Met een knipoog naar het jubileumjaar van Aed Levwerd kunnen wij u allen deel X aanbieden. Wij wensen u veel leesplezier.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 31