33 Personeel van de Firma Meindersma, rond 1970, op de Willemskade. Van links naar rechts de heer Vroom uit Leeuwarden (chef), Hannie uit Leeuwarden, ikzelf uit Huizum, schuin achter Bertus de Jong uit Leeuwarden, naam onbekend uit Leeuwar den en rechts Geert uit Sneek. Geert en Hillie (niet zichtbaar op deze foto) kwamen van de locatie Meindersma Sneek. Het afscheid van Geert vond - na 51 dienstjaren - plaats in Hotel De Kroon Collectie Jelle Tromp Klassenfoto Leovardia 33 Naar aanleiding van de foto op pagina 33 het volgende: Eelkje de Jager moet zijn Leelkje de Jager, geboren 17 september 1897. Zij is niet de nicht, maar de zus van Tjisse. De foto is waarschijnlijk gemaakt bij de Menno van Coehoornschool in Leeu warden. Johan de Jager, Oranjewoud Wandbord Cambuurstadion Op de achterzijde van Leovardia 32 staat een afbeelding van een wandbord in het Cambuurstadion. Het is gemaakt als herin nering aan de officiële ingebruikneming van de eerste lichtinstallatie in het Cambuur Stadion op woensdag 19 december 1962. Hieraan ging in het Stadhuis een bijeen komst vooraf, waarbij de lichtinstallatie van Philips Eindhoven, kosten 155.000,-, door het gemeentebestuur aan de Leeu warder Sportstichting werd overgedragen. Hierbij waren onder anderen de besturen en spelers van de w Leeuwarden en PSV Eindhoven aanwezig, die 's avonds de eer ste lichtwedstrijd in het Cambuurstadion tegen elkaar speelden, uitslag 0-1. Door A.H. van Wijnen, voorzitter van de Leeuwarder Sportstichting, werd aan w Leeuwarden en PSV, de scheidsrechter Fred Bus en de grensrechters het herinne ringsbord uitgereikt dat gemaakt is door pottenbakker A.W. van der Graaff, die een werkplaats had in het molenaarshuisje op de Noorderplantage. De burgemeester stelde 's avonds de verlichting in werking. Hampie Bakker, oud-speler vv Leeuwarden Oostindische buurt 2 Ik was bijna negen jaar toen de Duitsers Nederland binnen vielen. Ik weet nog dat onze overbuurman, de heer Kindermans, op de hoek van de Sumatrastraat en de Soendastraat met een verrekijker naar overvliegende vliegtuigen keek en zei dat het Duitsers waren. De volgende dag had hij de ramen van zijn huis beplakt met stroken plakband. Mijn vader vertelde mij dat hij dat had gedaan om te voorkomen dat bij een bom bardement glasscherven in het rond zou den vliegen. Van de oorlog kan ik mij in de begin jaren weinig bijzonders herinneren. Met de buurjongens Hans en Rinus van Dijk, Jan en Anne Weidema, Klaas en Oepie de Haan om maar een paar te noemen, speel den wij oorlogje tegen jongens uit de Oud- Indische Buurt. Met houten zwaarden en een oude kinderwagen als tank, trokken wij ten strijde. De overwonnen vijand moest zijn wapens inleveren bij Siebe Kooi op de stoep. Siebe was de zoon van de krui denier in de Balistraat. Achter de huizen met de nummers 8 t/m 12 in de Sumatrastraat was de werkplaats van timmer man/aannemer C. Kerkhof. Achter de werkplaats was een braaklig gend terreintje dat wij 'het vierkantje' noemden. Daar bouwden wij ondergrondse onderkomens. De heer Kerkhof was illegaal werker en is gefusilleerd. In zijn werkplaats werden, waarschijnlijk door een NSB'er, stenen voor bakkersovens opgeslagen. Met een stel jongens uit de buurt zijn wij de werk plaats binnengedrongen en hebben daar van de, zoals later bleek, dure stenen een gangenstelsel gemaakt. Rinus van Dijk vond in de werkplaats een karwats. Hij nam deze mee naar huis en kreeg later met dezelfde karwats op zijn donder. De eigenaar van de stenen is op een of andere manier achter onze namen geko men met als gevolg dat wij op het politie bureau aan de Nieuwestad moesten ver schijnen. Na vermanend door een agent te zijn toegesproken moesten wij vervolgens langs hem lopen. Met een gummiknuppel kregen wij een niet te harde klap tegen onze kont. Uit het politiebureau geko men trokken mijn broer Yme en ik met de andere jongens naar de schapenmarkt aan de Lange Marktstraat. Daar gooiden

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 35