34 we zand naar passerende voetgangers tot een agent ons in de gaten kreeg. Hij heeft ons niet te pakken gekregen. Af en toe ging ik met een paar jon gens vissen met de heer Braaksma. De heer Braaksma was invalide. Van zijn buurman Apeldoorn, die een slijterij en botenverhuur aan het Noordvliet had, kregen wij een boot. Nadat Braak sma met de invalidenwagen in de boot was gehesen gingen we vissen in de Greuns. Later in de oorlog ging ik met enkele buurjongens een paar keer per week melk halen. Langs de Groningerstraatweg via de mauer/muur trokken we naar Tietjerk en Suawoude. Op een fiets met cushion (kussie op z'n Liwwadders) banden haal de ik elke keer acht liter melk. Piet Poortman, Beetsterzwaag De Hofschool (nog eenmaal) In aflevering 19 tot en met nummer 23 van Leovardia kwam de Hofschool regel matig ter sprake. Het begon met Kees Siccama, die zijn schooljaren vlak na de oorlog beschreef, daarna een uitgebreid artikel over het ontstaan van de Leeu warder School Vereniging (de Hofschool dus). In aflevering nummer 32 nog een kort artikel over de Leeuwarder school strijd tussen het openbaar en het bijzon der lager onderwijs, waarin aan mij wordt toegedicht als eerste het woord 'Hofske- ten' te hebben gebruikt. Zo las ik mijn eigen bijdrage over de Hofschool in de oorlog (nummer 23) nog eens na en zocht vervolgens wat verder. Ooit (in 1995) had ik een prachtige foto gegeven aan Fenno Schoustra met daarop verzameld de klas sen 6a, 6b en 7 met hun onderwijzers, uit 1948. Van circa 80 Hofsketen kon ik mij voor meer dan 90% de namen nog herin neren. Toen 't Kleine Krantsje kort daarna ophield te bestaan, is de foto met mijn toe lichting in Schoustra's archief verzonken, zonder ooit te zijn gepubliceerd of over gedragen aan Aed Levwerd. Misschien is er nog een enkele leerling, die zich de excursie naar Amsterdam herinnert en zich herkent op die foto op Schiphol onder een grote DC4 (Skymaster). Het weer was bar, zoals duidelijk is te zien. Maar wel vond ik nu nog een andere Hofskeet-foto van de klassen 5a en 5b. Deze moet genomen zijn in het voorjaar van 1947 bij het schoolreisje van twee dagen naar Appelscha (het jaar ervoor één dag naar Stania State, het jaar erna drie dagen naar Terschelling). Hopelijk zijn veel leerlingen (en anderen) nog in staat de groep te herkennen. De namen, voor zover ik ze nog weet, staan hieronder. De foto moet genomen zijn door meneer Van der Geest, die er niet op staat, maar er wel bij was. Een enkele naam ben ik ver geten, maar na 63 jaar

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 36