M Vl 18. 3 ■j Pc f/j Wit /WAK, CfilVtHi tv ■J i td r r vA-iTXA/t r v*# /n&itksrMAi Y/iJ» u jji V HPVM&rA* JWVa. f 7]5 ff tzv* .-y^ gw j. rR A s m/*fi i iM ir u jm«i !Mni rAAA r 11 £ut.tMns iiinitj>rkA*r II» U Jij 31 tt i£_L (1) 1.Hoekstra 2. Tuyaerts 3.Meyer 4.Italy 5» Zelle 6.Meyer 7.Giezen 8.Van Oostrum g.Tnyaerta (2) 10.Van der Noort 11.Wynia 12Aosaenberg 13.Zevenster 5. 14.Veltman 15 .Pabon 16-Kuyper G. 17.Zevenster L. IS.Seinstra 20.Be Jaeger 21.Siksma 22.Kramer 23.Hoffer 24. lentercia 25-Hofstra 26.J.Post 27.Tante Jel 28Boonstra (pianoleraar; At_HT£A .1st H O i rJ Getekend kaartje van de omgeving van de Verstolkstraat met aanduiding van de bewoners van de buurt Collectie familie Tuyaerts naar toe gaan. Een Hongaarse meester, Mikklaus Hoffer, die als wees pal na de Eerste Wereldoorlog in Nederland terecht was gekomen, gaf er les, en daar had de familie ook weer goed contact mee. Josi- ane kreeg tevens les van juffrouw Spoel- stra. Luxe artikelen In voorjaar 1938 ging het gezin verhui zen naar het ruimere huis aan de Ver stolkstraat 39 en daar hebben ze tot hun vertrek in 1946 gewoond. Het was een hele vooruitgang en ze waren zeer inge nomen met hun nieuwe huis. En toen kwam 1940. Een strenge winter met een ware Elfstedentocht. Bertje knip te alles uit over die tocht. De Belgische familieleden stuurden haar de kranten knipsels toe, die in de Belgische kranten zijn verschenen over dit 'Circuit des Onze Villes'. Het valt op dat ze alles bewaard heeft, wat op hun leven betrekking had. Stadsplattegronden van Leeuwarden uit die tijd, veel berichten uit het Leeuwarder Nieuwsblad, bonkaarten en vooral nota's van luxe artikelen. Zo is er een rekening van de firma A. Winter en Co., helemaal uit Groningen voor een lampvoet en een schemerlamp- kap voor ƒ41,- en dat op 6 september 1941. Die wordt trouwens voor ƒ6,- per maand afbetaald. Er wordt een rooktafel bij Vroom en Dreesmann gekocht voor ƒ10,- op 30 september 1941 en voor 5,50 sportartikelen bij Morrema's Sportpalace, Nieuwestad 109. Voor de kinderen moes ten er klompen komen en daarom kregen ze in de oorlog bonnen voor de firma Lam- sma, Electrische Schoenmakerij, Achter de Hoven 190. Voor de oorlog kreeg het gezin al instruc ties hoe men met producten en energie om moest gaan, maar zeker in de oorlog was alles op rantsoen. Berichten en informa tie daarover zijn zorgvuldig ingeplakt. Het meest opmerkelijke was de radio die ze hadden aangeschaft, een heel dure nog wel. In oktober 1940 kochten ze bij de firma Braams aan de Voorstreek 66 een echte Waldorf Radio, met een wereldklok, voor ƒ169,70. Een hoog bedrag voor die tijd. De gebruiksaanwijzing heeft Bertje bij de nota geplakt. Ze betaalden dit toe stel af, met inruil, voor 80,- per maand. Ze wilden naar Radio Oranje luisteren, want ze hadden er genoeg van om maar naar de officiële radiozendingen te luiste ren, met al die opgeschroefde verhalen en overwinningen van de Duitsers. Later toen de Duitsers alle radio's opeisten, brachten ze, tijdelijk, het toestel bij Jan Zelle, de winkelier op de hoek Verstolkstraat-Van Heemstrastraat, die de radio verborg tus sen zijn winkeldozen. 10 mei 1940: Nederland en België wer den overrompeld door de Duitsers. De Tuyaertsen konden niet meer terug naar België. Vijf jaar lang zaten ze vast in Leeuwarden. Bertje's ouders waren op de vlucht geslagen. Met de Eerste Wereld oorlog nog vers in hun geheugen wilden ze niet weer de Duitse overmacht meema ken. Haar ouders konden nog net in Oost ende met een van de laatste boten naar Engeland uitwijken. Daar bleven ze de hele oorlog. Berichten waren schaars. Zo nu en dan werd er een Rode Kruisbericht, LA» it

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 5