r Leovard 6 Dochtertje Josiane Tuyaerts, gefotografeerd in oktober 1935 Collectie familie Tuyaerts aerts, 'was het een compleet rendez-vous bij ons thuis, van vele van onze buren, die allen hunkerden naar wat nieuws uit Londen. Iedere vooruitgang, hoe gering ook, was steeds een hart onder de riem. We zaten allemaal rondom de radio geschaard, het moest altijd wel gedempt blijven en het was niet gemakkelijk om door de storingen heen nog wat te kunnen opvangen. Onze achterkamer was niet groot, en wie geen zitplaats had, moest maar op de vloer zitten met uitgestrekte benen.' Wanneer het bedtijd was voor de kinderen en moeder Tuyaerts een kom metje water uit de keuken moest halen, om hun snoetje, vuile handen, knieën en voeten te wassen, moest zij telkens over de benen 'van die lange Friezen' stappen: Siksma, Sevenster, Jan Zelle of zijn broer, en soms nog anderen. Als enige ontspanning in die benepen tijd speelden ze eenmaal in de week op een avond bij een van hen thuis, een par tijtje bridge. De ene week was het bij de familie Van der Noort, de volgende week bij Hofstra, die getrouwd was met Joukje Hoekstra, een zus van de eerder genoem de Rika Hoekstra, en dan weer bij hen thuis. Zo waren ze onmiddellijk thuis, als er luchtalarm was. Mevrouw Van der Noort had een zwak ke gezondheid, maar wat er precies aan de hand was, is Mevrouw Tuyaerts nooit te weten gekomen. Onder het bridgen gebeurde het wel eens dat ze gerommel hoorden vanuit de richting waar zij zat. Ze verontschuldigde zich dan met een week stemmetje: "t Is de minister van Binnenlandse Zaken.' De Heer Van der Noort was griffier, maar moest blijkbaar nooit vroeg op zijn kantoor zijn, want voor hij wegging deed hij eerst nog een heleboel huishoudelijke karweitjes. Dan zag de straat dat hij de doek of mop uitschudde buiten het raam, waarop Siebe Sevenster dan zei 'die kerel verknoeit het hier voor de hele buurt.' Op 4 december 1944 werd er in Huize Tuyaerts nog een zoon, Guido, geboren. Het was een moeilijke winter voor moeder en kind, voedsel was nauwelijks te krij gen. Vader fietste door heel Friesland om boter, kaas en aardappelen te verzame len, maar in het laatste jaar kon dat niet meer. Bovendien werd tenslotte ook hij te werk gesteld, in Glimmen, om er aarden wallen te graven ter verdediging van de stad Groningen. De laatste winter kregen ze nog evacué's, helemaal uit Limburg, over de vloer, eerst een jonge man, toen een jonge vrouw. Bevrijding Eindelijk kwam de bevrijding. Het had erg lang geduurd en België was al sinds september bevrijd. Ze verlangden er erg naar om verenigd te worden met hun ver wanten. Eerst werd natuurlijk volop mee gedaan aan de bevrijdingfeesten op het Zaailand en ook de Verstolkstraat feestte als verklede groep mee. Daarna ging het gezin voor familiebezoek naar België. Die reis was niet gemakkelijk, men moest zelfs een stuk door het verwoeste Duits land om in Zaventem, bij Brussel te eindi gen. In mei 1946 ging het gezin definitief terug, nu naar Brugge, waar vader Emile een betrekking kreeg aan Blikfabriek De Clerck. Aan elf bijzondere jaren in Leeuwarden was een eind gekomen. De contacten zijn altijd gebleven. Dochter Josiane hield altijd contact met Hessel Sevenster, die nog steeds in Leeuwarden woont. Voor dit artikel is dankbaar gebruik gemaakt van de uitvoerige aantekeningen van mevrouw Bertha Tuyaerts-Vertommen (1908-1996), van de aanvullende informa tie van haar dochter mevrouw Josiane Van Vlaenderen-Tuyaerts (1931-2010)) uit Sint Kruis Brugge en van de heer Hessel Sevenster (geb. 1935) uit Leeuwarden. Eerdere artikelen over de belevenissen van de familie Tuyaerts zijn door mij geschre ven en gepubliceerd in het Friesch Dag blad van 18 en 19 maart 2010. QftOta NJ.... tl'j. 5968E/1E WAR ORGANISATION OF THE BRITISH RED CROSS AND ORDER OF ST. JOHN Expediteur SENDER Abwndcr ïL£,„EL.it_ü„jLji_ja..; CtuiMlan y Vonunc Irftnaai N- EETLJCSJUSS UüüSrtGE HUESilJ 2ZZ_. mEUdE9m(...JH!^1JUeER agaaff MESSAGE MiitrJinu,' (Not mor* than wonl») (33 mot. a* maximum (Nicht 4hcr 25 Worta) ft";RICHT EIEUï.S KwKKSL L0ü!3. HiBSEK..vüK DIKWIJLS MW. !.^hMski$D ïïl.Vz.HIAKGEJUUAB.JULLIEiUAB. HOOP OP_P£ZIÈN ËSFAI£A El Destinataire ADDRESSEE Eispfloget -l-J -A.. Christian ruïne SM I'll L Ad*™ 5.V ..K-üiaïüJUL. (u... i^gsusmm, miiujsi.... ReptjF ovctlflaf (nat Mm llun U wn.il> Ktyenm vnv, mot. tp su.in.uRii .\utwjrt UOW.UC I.nicht 41— SS tM Rode Kruisbericht, in 1942 vanuit Londen verzonden door Henri 'Bompa' Vertommen aan de familie Tuyaerts in Leeuwarden Collectie familie Tuyaerts ca.;

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 8