20 Verkeersmaatregelen Per 1 november 1961 werden de zebra- oversteken in de stad voor voetgangers beschermd, dat wil zeggen dat het auto verkeer voorrang moest geven. In de rondweg werd een aantal nieuwe zebra's aangelegd. Door de intensivering van het wegverkeer en het toenemend aan tal woningen en functies aan de buiten kant, werd de situatie nijpend, met name bij de Julianalaan en de Pieter Stuyve- santweg. Raadslid Heidinga (ARP) was in 1969 zeer begaan met het langzaam ver keer. 'Stel dat je de rioolbuis neemt met de grootste diameter. Daar moet iemand rechtop doorheen kunnen lopen. Is dat niet iets voor de Pieter Stuyvesantweg?' In plaats van die 'oplossing' kwam er een voetgangersbrug, aangeboden door een groep bedrijven. In 1976 werd de brug totaal vernield door een dieplader met een graafmachine. De doelgroep (ouderen en jonge kinderen) gebruikte de brug ove rigens matig, wegens de hoogte, (soms) de gladheid en de open constructie. Ter hoogte van de J.H. Knoopstraat zou later een tunnel aangelegd worden. Eind 1963 werden de rondweggedeelten die gereed waren, tot voorrangswegen uit geroepen. Het principe dat uitvalswegen (zoals de Verlengde Schrans en de Troel- straweg) voorrang behoren te hebben op een weg van meer lokaal belang (in casu de rondweg) bleef echter gehandhaafd. Begin 1965 werden nieuwe wegwijzers geplaatst zodat een der functies van de rondweg, namelijk doorgaand verkeer buiten het centrum leiden, tot zijn recht kwam. Begin 1967 werden verkeerslichten geplaatst op het Valeriusplein, vooralsnog alleen in werking tijdens de spits. Vrij snel hierna werden installaties aangebracht op het Oostergoplein en bij de Hermesbrug. Verkeersplannen Eind jaren zestig gingen er al geluiden op dat er als oplossing voor het verkeerspro bleem in en rond Leeuwarden, een tweede ring om de stad zou moeten komen, als verzamelring voor het doorgaande ver keer. Van een 'rondweg' was eigenlijk geen sprake; door de (tweezijdige) bebouwing langs de weg kreeg die deels een lokale ontsluitingsfunctie Mede op basis van de forse bevolkings prognoses werd al in 1967 een wegen- Stadsplattegrond uit 1943. De rondweg moet dan nog worden aangelegd Lcovar^£<it.1

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 22