26 Jean Pierre Houbein (1903-1964) was vooral een enthousiaste muzikant die graag concerten verzorgde op zijn orgel Collectie F.L. Schoustra kelbedrijven en vormde het vooral een handige verbindingsroute voor fietsers en brommers. Geen wonder dat de wens werd geuit om door muurvitrines of etala ges de passage aantrekkelijker te maken en deze ook alleen voor voetgangers te bestemmen. Een voor de oude binnenstad ontwikkeld saneringsplan om het stads centrum van Leeuwarden beter bereik baar te houden, als in de toekomst de stad wellicht 130.000 inwoners zou tellen, werd in de gemeenteraad weggestemd. In het voorstel van opsteller ir. Kuiper zou daarbij de Oude Lombardsteeg moeten worden verbreed door de hele bebouwing tot aan de Hoedemakerssteeg te slopen. De verbrede straat zou onderdeel worden van een ringweg binnen de grachten in de vorm van een wegenrechthoek. Daardoor werd autoverkeer mogelijk dat uit het zuiden door de Oude Lombardsteeg via de verbrede Weerd door zou kunnen rijden naar de Eewal. Door de afwijzing van dit plan bleven de beide café's aan het Ruiters kwartier en Dancing Centraal gespaard maar behield de Oude Lombardsteeg zijn rommelige en deprimerende aanblik waar de doorgang hooguit werd bemoeilijkt door de talloze neergezette fietsen. Einde van een tijdperk Toen Jean Pierre Houbein op 2 januari 1964 overleed werd de zaak door zijn weduwe voortgezet maar in november van dat jaar werd de vergunning van de dancing om tot één uur open te zijn inge trokken. Na middernacht zou het volgens politierapporten namelijk een soort ren dezvous voor prostituees zijn. Hoewel de sfeer er tot beginjaren zeven tig weinig veranderde en de orgelklanken nu zowel uit de jukebox als uit het accor deonorgel van Jan Del Grosso kwamen, was de toeloop in de loop der jaren minder groot geworden. Wel zorgde het speciale licht dat witte kleding lila deed oplichten nog steeds voor een sprookjesachtig effect en trok de zaak, die nu, evenals vele ande re dancings, tot drie uur 's nachts open bleef, als vanouds in het weekend veel publiek van buiten de stad. Tijden veranderen en dit gold ook voor deze dancing waarvan de naam verander de in Bar La Bohème, terwijl vanaf juli 1973 de bar met de eigentijdse naam Doe- de's Love Inn in de Oude Lombardsteeg open ging. In 1976 ging er tenslotte de Bar Discotheek De Tapperij van start en klonk er in de zaak, waarvan het interi eur nog vooral het karakter van een bruin café had, al vanaf drie uur 's middags harde muziek. Om meer jeugdig publiek te trekken organiseerden de exploitanten John en Gonnie soms diskjockeywedstrij- den en trad Ritsko van Vliet Jr. er regel matig als diskjockey en entertainer op. Toen eind november 1979 de City Bar, op de hoek van de Oude Lombardsteeg en het Ruiterskwartier gevestigd, tenslotte zijn deuren sloot op de dag dat de par keergarage onder het Wilhelminaplein open ging, duurde het maar een week tot Jelle Visser er zijn Koffiehuis Tapperij Het Ruiterskwartier opende, zodat alle panden nu weer als horecagelegenheid in gebruik waren. Op 21 maart 1981 brak er tussen vijf en zes uur 's morgens een felle brand uit in deze zaak waardoor er vier panden werden verwoest, waaronder discotheek De Tapperij, het gelijknamige Koffiehuis en het aangrenzende Jelle's Eethuisje. In feite vormden deze panden al lang een geheel en tot in april 1982 stonden de res tanten te koop. Door de nieuwbouw die daarna plaats vond verdween de laatste zaak die nog een ingang in de Oude Lom bardsteeg had en kreeg het straatje zijn uiteindelijke sombere en troosteloze aan blik die het nu al jarenlang heeft. 'f)tf Jkitajtonrfi Op 21 maart 1981 werd Tapperij Het Ruiterskwartier samen met 3 andere panden door een uitslaande brand in de as gelegd LiCOV<3LP^t4)t,k

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 28