31 Gymnastiekvereniging Quick in de optocht bij de bevrijdingsfeesten, op de Wirdumerdijk, 13 september 1945 en in groepsverband uitgevoerd. Ook bij Leeuwarder verenigingen sloeg dat aan, evenals de andere ritmische bewe gingsvormen die zich eind jaren zestig ontwikkelde zoals de jazzgymnastiek en aerobics. De jaren zeventig, tachtig en negentig De jaren zeventig waren de jaren waarin samenwerking en fusies van gymnastiek verenigingen werden genoemd omdat de ledenaantallen terug liepen. De ontwik keling van heel veel andere sporten speel den hierbij zeker een rol. Met Brinio ging het goed met het aantal leden, maar ook goed met de prestaties. De mannenploeg, die met de minitrampoline en landings- matten het toestelspringen beoefenden, brachten het hiermee zowel provinciaal als landelijk tot goede resultaten. Ook de jazzgymnastiek was bij Brinio een bloei ende activiteit. Het KNGV had in 1970 voor de eerste keer wedstrijden MRG op haar program ma staan en het was Grietine Molenbuur van Quick die beslag legde op de natio nale kampioenstitel bij de persoonlijke wedstrijd. Minder goed ging het bij Leeuwarden in het jaar 1970, het jaar van haar 75-jarig bestaan. Zowel het lage ledenbestand als de moeilijke bestuurlijke en technische invulling deed de wens opwerpen om te zoeken naar een grotere bestuursvorm in de Leeuwarder gymnastiekwereld. Ook CJO was jarig in 1970, zij bestond 25 jaar en had ongeveer 450 leden. Vooral de vrouwen- en meisjesgymnastiek leefde er enorm. R. Visser, de technisch leider bij de ritmische afdeling, haalde veel medail les naar Leeuwarden en leidster Eke Schouten deed dat bij de turnactiviteiten. 'Wat Quick is bij het KNGV is CJO bij de KNCGV' werd wel gezegd. Ja, het was inmiddels KNCGV want zij kregen het predicaat 'koninklijk' in 1960. Maar Quick zag een teruggang in haar ledenbestand in het begin van de jaren zeventig, wat haar financiële situatie minder gezond maakte. Ook Wilskracht had het financieel zeer moeilijk. Ze kwam in 1976 tot een oplossing met Bri nio, waarbij Wilskracht werd opgeheven en haar leden naar Brinio gingen. Eind zeventig zagen we ook een drietal perso nen die grote bekendheid genoten in de Leeuwarder, Friese en Nederlandse gym nastiekwereld 'de zaal verlaten'. Tjitte Wijmstra stopte in 1977 als turntrainer bij Quick en ook Akke Smit moest bij die vereniging in 1977 haar topsportbijdrage staken. Frans Brouwer, oprichter en voor zitter van CJO nam in 1979 afscheid van 'zijn' vereniging. In 1981 startten twee Leeuwarder gym nastiekverenigingen een experiment van

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 33