Brievenbus/mailbox 35 De redactie van Leovardia reserveert graag ruimte voor brieven van lezers. Zij behoudt zich wel het recht voor brieven in te korten. Ons adres: Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden of e-mail: historischcentrum@leeuwarden.nl De Ijsbaan Op deze helaas niet gedateerde foto van de Ijsbaan aan de Bleekerstraat zijn de mannen vereeuwigd, die er praktisch elke dag tijdens een vorstperiode voor zorgden, dat het ijs voor de schaatsers en schaat- sters zo glad mogelijk bleef en praktisch geen spleten of hobbels meer vertoonde. Ook weten we niet precies wat de baan vegers verdienden, maar hun inzet was groot, en sommigen van hen hebben na het volbrengen van hun vermoeiende en ijzige veeg- en schuiftaak toch nog menig baantje getrokken... Van slechts enkelen weten we de namen. Zo staat, uiterst links, betonwerker Jorna (met hoed), de derde man is straatmaker Akkerman, de vierde is Bonne Draaisma en de zevende (bij de hond) is Akker man senior, een 'volbloed' straatmaker, die op deze foto twee volle bloemgieters torst ten einde hinderlijke spleten in het ijs met water te vullen en aldus daar glad ijs van te maken. En de 'hekkensluiter' aan het eind is volgens mij ene De Wit. Hendrik S. de Bruin, Roden School 17 Een zeer late reactie op het stukje van Wim Bloemendaal in Leovardia 31 met betrekking tot de klassenfoto van school 17. Volgens mij is het onbekende meisje vooraan met het lichte geborduurde vest je mijn nicht Saakje Bouman, destijds wonende in de Bankastraat nummer 10. Sadi Huitenga-van der Heide, Leeuwarden Handschrobbers Tot de vondsten van de stort van de Wir- dumerpoort werden 'hanskrobbers' van varkenshaar gevonden en dat interes seert mij als vierde generatie van wat nu Royal De Boer bv is. Zoals beschreven staat in De Historie van DE BOER, aanwezig in het HCL, waren handschrobbers, maar dan van heide, vroeger een belangrijk artikel voor onze firma. En in de toenmalige afdeling borstelfabriek werd nog var kenshaar verwerkt van de reeds lang uitgestorven echte Friese varkens. De gevonden producten zullen van dit Frie se varkenshaar zijn. Dat haar is circa 15 centimeter lang, aan het ene uiteinde de dikke stijve 'kop' en aan het andere uiteinde de dunne gespleten 'bles'. Er is hier bij mij nog een zo'n bundel, die mijn grootvader heel in het begin van de vorige eeuw kocht van een boer die nog Friese varkens had. Hij gaf het toen aan mijn vader met de woorden: 'Dit moet je altijd bewaren, het laatste ooit, zal nooit weer komen.' Deze bundel heeft ongeveer de dikte van een handschrob ber.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 37