36 Echter, ik betwijfel sterk of de nu opge graven bundeltjes inderdaad als hand schrobbers zijn gebruikt; dat is vrijwel onmogelijk, want dit varkenshaar is zo glad dat, mede door de sterk verlopen de dikte, ook in koperdraad gebundeld, zo'n bundeltje direct uit elkaar zou glij den wanneer er werkelijk mee geboend zou worden. De bundel hier geef ik ook nooit iemand anders in handen, want de kans is groot dat die dan onmiddellijk uit elkaar valt. Ik weet hoe aan te pakken, maar om opnieuw op te binden ontbreekt mij ook het het vakmanschap en de rou tine. Daarom zou ik, indien mogelijk, graag een foto hebben van deze vondst zodat ik misschien kan beoordelen waar het om gaat. Het zou ook kunnen zijn dat dit materiaalvoorraad was van een bor stelmaker. M.J. de Boer, Ascona, Zwitserland Commissie Centrum Winkeliers 1 Ik heb een kadootje gekregen. Fantas tisch, 1 jaar Leovardia. O ja, ik ben Nico- lette Hilarius, van 1948, uit de Weerd. Ik ben 10 jaar lang notuliste geweest van de CCW en alle jaren tot 2000 notuliste/ secretaris van heel veel van de onderne mers samenwerkingen in Leeuwarden. Ik woon sinds 8 jaar op Terschelling maar kom natuurlijk terug in Leeuwarden van wege heimwee! In het eerste exemplaar wat ik ont ving van Leovardia, nummer 36, staat op pagina 28 een foto van de CCW, Com missie Centrum Winkeliers. Ik weet wie het zijn, u niet zo te zien aan het onderschrift. Ook hebt u een persoon verwisseld die dat niet erg aardig zou hebben gevonden. Enfin. Graag geef ik u de namen door en ik hoop dat u in het volgende nummer de foto nog een keer plaatst met de goede namen er onder. Zittend: Joost Massolt (secretaris), Piet Hilarius (kantoorboekhandel, Weerd), Cor de Jong (voorzitter, Heren modes Voorstreek), Guus Drontman (Textiel Drontman, Nieuwestad), Roel Burg (woninginrichting, Nieuwestad), Staand: Alex Mulder (juwelier, Peper straat), Jan Kuypers (weet niet meer welke winkel), Herman Brenninkmeijer (mode, hoekje Heerenwaltje-Nieuwestad - later Over de Kelders), Jaap van Gel der (woninginrichting, 't Naauw), Anne Koster (juwelier, Nieuwe Oosterstraat), Bouke Yetsenga (kantoorboekhandel, Wirdumerdijk), Dirk P.J. de Jonge (ban ket Groenewoud, St. Jacobsstraat) en Jan Jonker (Morrema Sport, Nieuwestad). Ik hoop de rectificatie te zien en ook hoop ik dat u hiermee bent geholpen voor de goede registratie. Verder wens ik u veel succes en zie uit naar het volgende nummer. Nicolette Hilarius, Terschelling

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 38