Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam een Waalse schilder toevallig in Leeuwarden Bearn Bilker Kunst en kunstenaars gaan altijd door, ook al is het oorlog, want kunstenaars moe ten zich te allen tijde uiten. Zo kon het gebeuren dat enkele Leeuwarders in maart 1941 een fraaie uitnodiging in de bus kregen om een tentoonstelling te bezoeken. Juffrouw G. Stadt van der Heide had de uitnodiging uitgeschreven en nodigde vrienden en bekenden uit 'eenige schilde rijen en teekeningen (stillevens en naakt figuren) van één van mijne huisgenoten, den Kunstschilder J.A. Franzen te bezoe ken.' De expositie liep van 6 april tot en met 16 april 1941, 's ochtends van 10 tot 13 uur en 's middags van 2 tot 6 uur. De expositie was te bezichtigen op het adres Heerenwaltje 5. Heerenwaltje 5 Wie was deze Franzen? We worden dat gewaar uit de aantekeningen van de Bel gische mevrouw Bertha Tuyaerts-Vertom- men, die tijdens de Tweede Wereldoorlog met haar gezin in Leeuwarden vertoefde en van deze periode veel aantekeningen gemaakt heeft. Zij vermeldt dat zij Fran- zen heeft leren kennen op het politiebu reau. Elke week moesten namelijk de buitenlanders die in Leeuwarden verble ven, zich dinsdags meldden in het poli tiebureau. Dat hebben ze de hele oorlog vol moeten houden! En daar kwamen de Waal Franzen en de Vlamingen Tuyaerts elkaar tegen. Er zouden hechte contacten ontstaan. Joël Franzen was een geboren Luike naar en was kunstschilder. Hij sprak alleen maar Frans, hij verstond zelfs geen woord Nederlands. Zijn vrouw, Gil- berte, was afkomstig uit Jauche, Belgisch Brabant, en zij was gelukkig tweetalig. Zij was eerder gehuwd geweest met een Fransman, maar die was al aan het begin van de Eerste Wereldoorlog gesneuveld. Zij hadden hun vaste verblijfplaats in Parijs. Bij gebrek aan bestellingen reisde het echtpaar door verschillende landen om door opdrachten de kost te verdienen. Zo kwamen zij in Nederland terecht, waar ze succes kregen met het vergroten van foto's. Bij het uitbreken van de oorlog ver bleven zij toevallig in Leeuwarden. Voorlopig konden ze niet terug naar Parijs en dus waren ze gedwongen hun verblijf hier te verlengen. Ze huurden twee kamertjes in het herenhuis aan Hee- renwaltje 5, het opvallende huis met de stoep. Daar kwam het echtpaar Tuyaerts vaak bij hen op bezoek. Het was een merk waardig huis, zo schrijft mevrouw Tuy- aerts. 'Het huis had vele smalle gangetjes, en trapjes op en af, een labyrinth, dat niet misstaan zou hebben in een thrillerfilm'. Het huis behoorde toe aan 'een al even zonderlinge oude en lelijke juffrouw', dat was juffrouw Stadt van der Heide. Grietje Stadt was in 1900 naar Leeuwarden geko men; ze kwam uit Westzaan, waar ze in 1894 geboren was. Ze kwam bij Daniël van der Heide en zijn vrouw Sjoukje Koopmans in huis. Dit kinderloze echtpaar woonde eerst aan Achter de Hoven 12, toen Van Een karakteristiek schilderij van Joël Franzen: een agrarisch tafereel, waarbij een boer op traditionele wijze zijn land bewerkt Collectie Tuyaerts

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 10