Naast landschappen schilderde Franzen ook stillevens, portretten en naaktschil- derijen, 'des nus chastes', kuise naakten, aldus Franzen zelf. Een kopie van Rubens' 'negerkoppen' was één van zijn favorie ten. Eén van de andere voorkeuren van Franzen: een vrouwelijk naaktfiguur Collectie Tuyaerts \d(OV(kvhiA,Ê 9 der Heide behanger en stoffeerder was, daarna kwamen ze in het pand Heeren- waltje 5, waar Van der Heide pensionhou der werd. Ze adopteerden Grietje Stadt en ze werd toen gewettigd onder de naam Stadt van der Heide. Zij heeft het pension aan het Heerenwaltje later geërfd. Het bijzondere was dat Sjoukje van der Heide-Koopmans (geboren 1862 in Hol- werd) de dochter was van het echtpaar Uilke Koopmans en Trijntje Bierma uit Holwerd, waar ze hun eerste bakkerij hadden en graan bewerkten tot meel en daar de stichters van Koopmans Meelfa brieken werden. Later is de familie Koop mans naar Leeuwarden gegaan om aan het Vliet de eerste fabriek van Koopmans Meelfabrieken te beginnen. Juffrouw Stadt van der Heide was heilgymnaste, of kunesiste, zoals ze zich noemde. Zij sprak redelijk Frans. Ze had grote bewondering voor de wer ken van Jo Franzen. Zij stelde dan ook haar turnzaal ter beschikking voor de werken van deze kunstschilder. De juf frouw had veel relaties en daarom kon ze hem ook helpen aan opdrachten. In deze onzekere tijden waren er heel wat wel- Het pand Heerenwaltje 5, in 1983 geëxploiteerd als nachtclub Foto Leeuwarder Courant gestelde mensen die toch een schilderij bestelden, of kochten als geldbelegging. Franzens grootste doeken hadden betrekking op het oogsten van het graan in Friesland en hij kreeg daartoe een opdracht van Koopmans Meelfabrieken. Dat was natuurlijk via de familie van juf frouw Stadt van der Heide tot stand geko men. De bedoeling was, dat ze zouden worden opgehangen in de kantoren van Koopmans Meel. Dat is ook gebeurd. Kuise naakten Het echtpaar Tuyaerts sprak Frans met Franzen, dat vonden ze niet vervelend, integendeel zelfs, want zo konden ze hun Frans goed bijhouden. Mevrouw Tuyaerts hield van talen, het Fries kon ze al aardig verstaan, en dan was er ook nog het 'Lee wards', dat ze een merkwaardig taaltje vond, half Nederlands, half Fries. Ze heeft daar nooit echt bewondering voor kun nen opbrengen. Maar, zo voegt ze er dan zelf relativerend aan toe, als ze hun eigen Zaventems dialect onder elkaar spraken, begrepen de Leeuwarders er ook niets van. Het Fries vond ze wel mooi, maar brieven schrijven in het Frans en praten met de Franzens was goed voor hun kennis van het Frans. Franzen heeft in de vijf Leeu warder jaren nooit Nederlands geleerd. De kinderen van de familie Tuyaerts en hun buurkinderen vonden het vreemd als het echtpaar Franzen wel bij hen thuis op bezoek kwam en dat er dan Frans gespro ken werd. Zij vonden het meer een straf dan een voorrecht om mee naar het huis aan het Heerenwaltje te moeten. Maar wat de kinderen dan wel weer aardig von den, was dat Franzen zo maar een blad papier pakte en hen tijdens het bezoek ging tekenen. Toen de oorlog voorbij was, konden de buitenlanders ook weer vrij ademen. Pas na de bevrijding konden ze officieel een verzoek tot terugkeer naar hun vaderland indienen. Jo en Gilberte Franzen vulden begin juni 1945 de formulieren voor repa triëring in en vertrokken toen meteen naar Parijs. Het enige overgebleven bewijs dat Franzen hier gewerkt heeft, zijn de schil derdoeken in Koopmans Meelfabrieken.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 11