De Friesche Fruitwinkel 1938-1966 DE FRJESCfTE FRUITWINKEL DE FRIESCHE FRUITWINKEL LcoVölc^L)i»i 10 Ad Fahner Mijn grootvader Adriaan Fahner (1892-1942) was vanwege zijn gezondheid de enige van vier broers die niet in de familiezaak Wed. A. Fahner Zn. grossiers in groente en fruit werkzaam was. Hij begon zijn werkzame leven in Balk als boekhouder van de firma Koelstra en werd in 1924 depothouder van de American Petroleum Company APC. In 1928 volgde promotie tot Hoofddepothouder met standplaats Leeuwarden en vanaf 1 oktober 1933 chef bijkantoor Leeuwarden, dat was geves tigd aan de Tijnjestraat (thans de De Mérodestraat). Eind 1936 nam grootvader vanwege een meningsverschil met de directie ontslag bij de APC. Ruim een jaar later begon hij, geholpen door zijn broers, een winkel aan de Wir- dumerdijk 29 met de naam De Friesche Fruitwinkel. De opening was op 24 mei 1938 's middags om 16 uur. Dit betekende ook dat er verhuisd werd van de Wester parkstraat 14 naar de Wirdumerdijk. De eerste jaren werd er regelmatig gead verteerd in de Leeuwarder Courant waarbij in het begin zelfs trots werd vermeld: voor heen hoofdvertegenwoordiger der Standard Oil Company. De nadruk lag op de verkoop van fruit, comestibles, conserven et cetera. Fruit betrok hij van zijn broers Justus, Teunis en Willem, die een grossierderij in groenten en fruit aan de Oosterkade had den. Daar woonde ook nog zijn oude moe der Hiltjen Fahner-Snoek (1855-1951). Uit de beginperiode is nog een foto bewaard gebleven van de winkelpui. In de portiek staat het winkelmeisje Haike Visser en voor de etalageramen de stellingen met fruit. Achter het glas in de etalage zijn muren van conservenblikken zichtbaar. Bestellingen werden door grootvader op de transportfiets bij de klanten bezorgd. Toen de oorlog uitbrak werd het allemaal minder. Grote houten panelen moesten de etalageramen beschermen waarachter trouwens niet zo veel meer te zien was. In 1942, twee weken nadat het 25-jarig huwelijksfeest was gevierd, stierf groot vader onverwacht. Een drama voor groot moeder en haar enig overgebleven kind, mijn vader Anne. Grootmoeder, voor ons oma Fokje, had al eerder twee jongetjes en een dochtertje verloren en dus het nodige meegemaakt. Mijn vader Anne, die 24 jaar was toen zijn vader stierf, werkte sinds 1940 ook in de zaak. Hij moest nu met zijn moeder verder met de winkel. Zo kwamen ze samen de oorlog door en daarna heeft mijn vader moeite gedaan om de zaak te verhuren cq. te verkopen. Door aller lei omstandigheden, die er hier niet toe doen, is hem dat niet gelukt. Inmiddels was hij in 1945 getrouwd en ging groot moeder terug naar de Westerparkstraat 14 waar ze echter wel inwoning moest toestaan, in verband met de woningnood, van een dame met haar vader, de familie Hoekema. Als kind meehelpen in de zaak Voor een kind van een middenstander had de winkel van je ouders een enorme impact. Er werd immers verwacht dat de kinderen meehielpen. Dat meewer ken bestond vooral uit bestellingen rond brengen bij de geachte cliëntele. Bij de doktersfamilie Samsom bijvoorbeeld op de Willemskade, waar nog een echte leve ranciersingang was in de steeg. Maar ook De Friesche Fruitwinkel rond 1939. Voor de winkel het meisje Haike Visser Collectie Ad Fahner

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 12