Pianoles 1957-1964 en zovele musici iCOVdLïT<)LA,SS De tweede bekende die bij ons de piano kwam bewonderen was de heer Louwrens Eijgelaar (1885-1964). Hij woonde destijds aan het Klein Schavernek 6, tegenover de Rijkskweekschool, een plaats van waar uit hij de toenmalig aanstormende cultu rele elite van Friesland goed kon obser veren. 'Ut is as sla ik op een ouwe wollen deken', verzuchtte hij nadat hij tevergeefs zijn pianistische kwaliteiten aan ons ten gehore wilde brengen. Eijgelaar was een muzikaal man die naast piano spelen zich ook niet onbetuigd liet op de viool. Als violist speelde hij jarenlang in Sinnema's salonorkest. Tijdens het jaarlijkse Sinter klaassprookje keken wij niet alleen naar het podium, maar ook in de orkestbak daarvoor of we Eijgelaar ook zagen. Eijge- laar was een oom van café Eijgelaar bij De Ossekop en de Uniabuurt. 13 Rients Faber In de ontwikkeling van de jeugdige mens speelt het toeval soms een grote rol. Als mijn pake Aise Groeneveld begin 1957 voor een schoorsteenreparatie een rekening had uitgeschreven in plaats van een piano te aanvaarden, dan zou dit instrument ter beoefening van muzikale vaardigheden niet in mijn leven zijn verschenen. Dat mijn moeder hierbij, toen deze onge bruikelijke procedure voor verleende diensten haar ter ore kwam, enige druk op mijn pake heeft uitgeoefend, daarvoor ben ik haar nog altijd dankbaar. Aanvan kelijk kon het nieuwe en tegelijk bejaarde meubelstuk zich koesteren in de warme belangstelling van buren en vrienden. Totdat enige Leeuwarder bekenden van mijn pake, nieuwsgierig geworden door zijn enthousiasme over de ruilhandel, hun licht over de piano lieten schijnen. Eigenlijk moet ik dit beter formuleren en schrijven dat zij hun oor te luisteren leg den. De eerste bekende was een klant van mijn pake, Van Aken, pianohandelaar en stemmer in de Grote Hoogstraat in Leeu warden. Achteraf begreep ik dat voor zijn geoefende oor de eerste aanslagen als een willekeurig vibrerende dofheid moeten hebben geklonken. Toch moet bij hem ook onmiddellijk de gedachte door het hoofd zijn geschoten: hier kan ik later nog wel eens een piano verkopen. 'Het is aardig foor de jonge om met te beginnen, maar as-ie straks wat fedder komt met speulen sal der toch wat meer klank in sitte mut- te.' Het viel mij op dat Van Aken een soort deftig vernederlandst Leeuwarders sprak, maar hij sprak wel profetische woorden. De piano, die eigenlijk al ongeschikt bevonden was voordat de leerling zich enige bekwaamheden had eigen gemaakt, dempte het enthousiasme niet om met de handen toe te slaan en de vingers op de toetsen te leggen. Toch had de piano iets unieks: hij vertegenwoordigde 19e eeuwse vergane glorie van een Leeuwarder piano- fabriek: merk Heinrich Schulze. Hieke van der Wal achter de piano Collectie Rients Faber Ars est celare artem (het is een kunst de kunst [de moeite die het heeft gekost] te verbergen) Het voorstel van mijn moeder om piano lessen aan de Leeuwarder muziekschool te gaan volgen, sprak mij wel aan. Het gebouw stond aan de Nieuweburen. Ik

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 15