Dirk van Erp, van boef tot koperkunstenaar LcoVdlr^L*,!! 18 Lutske Vlieger Toen Dirk van Erp in 1890 naar Amerika vertrok had hij al heel wat op zijn kerf stok. In dit artikel wordt het levensverhaal beschreven van een 'boef' die een suc cesvol koperslager werd. Tussen 1882-1896 was het Geheim Regis ter van Ontslagen Gevangenen in gebruik. Dit register bevatte cartevisiteportretten, persoonsgegevens en het justitiële verle den van ontslagen gevangenen. Recidi visten uit de gevangenissen van Hoorn, Leiden, 's-Hertogenbosch, Rotterdam en Utrecht met een straf van meer dan twee jaar gemeenschappelijk of één jaar eenza me opsluiting, werden in het register opge nomen. Ook alle vrijgelaten gevangenen Portretfoto van Dirk van Erp uit het zogenaamd Geheim Register van Ontsla gen Gevangenen uit de strafgevangenis van Leeuwarden werden in het register vermeld. In deze gevangenis werden aan het einde van de 19e eeuw voornamelijk zwaar gestraften ondergebracht, met een gevangenisstraf langer dan vijfjaar. Eén van de ontslagen gevangenen was Dirk van Erp, de zoon van koperslager Willem van Erp, die zich in 1857 op de Nieuwestad had gevestigd. Poging tot diefstal en heling Het was een koude zaterdagmiddag in februari 1881 toen de 19-jarige Dirk van Erp bij het huis van de predikant Sijo Kor- nelius Thoden van Velzen aanbelde. Dirk stond niet zo maar bij de predikant op de stoep, hij was door de schoorsteenveger Joannes Baptista Beltrami gestuurd om iets op te halen. Beltrami had mevrouw Thoden van Velzen eerder door mid del van een dreigbrief laten weten 'haar te zullen vermoorden en naar het leven te staan' als zij geen ƒ5000,- aan hem zou betalen. Beltrami wist namelijk dat mevrouw Thoden van Velzen op 20-jarige leeftijd een onwettig kind had gekregen, en wilde zwijggeld. Beltrami wilde het geld in biljetten van ƒ100,- ontvangen, in een pakketje. Mevrouw Thoden van Velzen had in over leg met de politie een pakje gemaakt. Het geheel bevatte echter geen geld maar een bijbeltje. Dirk haalde het pakketje en bracht het een uur later weer terug omdat hij Beltrami niet had kunnen vinden. Enkele weken later werd er door Bel- trami een tweede brief aan mevrouw Tho- den van Velzen geschreven. Deze brief was een stuk grimmiger van toon dan de eerste. Beltrami noemde mevrouw Tho- den van Velzen een 'verwenst wijf' en liet haar weten dat hij 'in zijn eerste woede mevrouw en haar man de nek om zou heb ben gedraaid, maar dat dat te gevaarlijk was.' Hij vroeg nogmaals naar het geld want hij wilde het hebben 'al moest hij er 20 moorden voor doen.' Voor zover bekend is het geld nooit betaald. Na het ontvangen van de tweede brief werd er opnieuw een pakje gemaakt, maar dit werd nooit opgehaald. Beltrami zou de brieven uit wraak hebben geschre ven. Hij was in 1880 door mevrouw Tho- den van Velzen als schoorsteenveger ont slagen en zij weigerde de rekening van dat jaar te betalen. In de nacht van 24 op 25 december 1881 vond er een tweede misdrijf plaats bij een huis aan de Harlingersingel. Dirk en Beltrami hadden afgesproken om bij de 79-jarige weduwe Rinske van der Werff in te breken en geld en goederen te ont vreemden. Dat de weduwe ziekelijk was hield hen niet tegen. Eenmaal bij het huis aangekomen klom Beltrami op het dak en verbrijzelde het daar aanwezige zolderraam. Dirk bleef op wacht staan om te kunnen waarschuwen bij onraad. Hij moest echter ook de straatdeur aan de buitenkant vasthouden zodat er niemand uit kon. Uit angst voor voorbijgangers ging Dirk na verloop van tijd op enige afstand van de woning staan. Een huis genote van de weduwe hoorde gestommel op het dak en in de dakgoot en glasgerin kel. Zij begon te schreeuwen en Dirk en Beltrami sloegen op de vlucht, wederom zonder buit. Alsof de eerste twee misdrijven nog niet genoeg waren, togen Dirk en Beltrami op vrijdag 6 januari 1882 samen met de horlogemaker Petrus Zeiss naar het huis van de 84-jarige weduwe Nijhoff, op de hoek van de Beijerstraat en Muggesteeg. Ze hadden die middag in de herberg van Warringa samen het plan bedacht om deze weduwe geld afhandig te maken, desnoods met geweld. Ook dit huis was bij

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 20