f Dirk bleef bij de woning op wacht staan en Beltrami en Zeiss belden bij de wedu we aan. Ze gaven de dienstmeid, die de deur open deed, voorgeschreven envelop pen met het verzoek daar geld in te doen. De meid ging met de enveloppen naar de weduwe en Beltrami, gewapend met een bijl, volgde haar. Petrus Zeiss bleef buiten wachten. Onder bedreiging van Beltrami stopte de weduwe acht rijksdaalders in de enveloppen. Daarop vertrok Beltrami met een bedreiging aan de meid dat het verboden was om hem te volgen, omdat ze 'anders slecht weg zoude komen.' Hoewel Dirk zou blijven wachten in Nadat Beltrami zich weer bij Dirk en Zeiss had gevoegd, werd het geld gedeeld. Dirk kreeg in totaal ƒ6,-. De bijl had Bel- trami inmiddels in een 'aschemmer' in de Poptasteeg gegooid. Een getuige zou later verklaren dat zij inderdaad een onbekende bijl in 'hare aschemmer' had gevonden. Lcovara 19 Dirk van Erp in zijn winkel in Oakland in 1909 Beltrami bekend omdat hij er de schoor steen had schoongemaakt. de Beijerstraat zodat hij Zeiss een sein kon geven bij het verschijnen van politie, begaf hij zich na het sluiten van de voor deur naar het plein bij de Grote Kerk. Het politiebureau bevond zich namelijk in de Beijerstraat en Dirk maakte zich, waar schijnlijk uit angst voor naderende poli tieagenten, uit de voeten. Op 8 januari werden Joannes Baptista Beltrami, Petrus Zeiss en Dirk van Erp gearresteerd. Dirk had bij zijn aanhouding nog ƒ3,65 op zak. De rest van het geld had hij uitgegeven bij een tabakszaak op de Kelders en gespendeerd in herbergen. Op 9 januari 1882 werd Dirk ingeschre ven in het huis van arrest. Zijn signale ment: 1.76 lang, bruin haar, bruine ogen, ovaal aangezicht, rond voorhoofd en een klein litteken op zijn neus. Tijdens de rechtszitting werd er door zeventien getuigen een verklaring afge legd. Dirk werd op 17 mei 1882 schuldig bevonden aan: - poging tot diefstal bij nacht door twee personen in een bewoond huis met behulp van buitenbraak en inklim ming;

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 21