21 Eén van de meest karakteristieke Van Erp-producten uit de V.S., een koperen micalamp \d(0VAvhiA,Ê Het Van Erp-logo dat door Dirk van Erp in de Verenigde Staten werd gebruikt teristieke objecten, gemaakt door de Van Erp Studio. Tussen 1911 en 1915 werden de mooi ste en meeste objecten geproduceerd. The Arts and Crafts Movement was op zijn hoogtepunt en de vraag naar handge maakt metaalwerk, potten en meubilair was groot. Dochter Agatha spendeerde minder tijd in de winkel en legde zich meer toe op het lesgeven. Ze volgde lessen aan The San Francisco Art Institute en werd een meester in metaalwerk. Dirks 15-jarige zoon William was inmiddels steeds meer in de zaak te vinden. Dat het goed ging met Dirk en zijn be drijf blijkt ook uit een advertentie in de Leeuwarder Courant van 24 juli 1912. Hierin werd door de broer van Dirk, Wil lem Adolf, een oproep gedaan voor '10 bekwame koperslagers voor eene Holland- sche firma te San Francisco'. Of er veel reacties op zijn gekomen is niet bekend. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vermin derde Dirks productie aanzienlijk, omdat het koper nodig was voor de oorlog. Dirk ging weer werken bij Union Iron Works en zijn zaak werd draaiende gehouden door zijn vrouw en kinderen. Na de oorlog hervatte Dirk zijn koperslagerij tot aan zijn pensioen in 1929. De zaak werd daar na overgenomen door Dirks zoon William. Dirk bleef ook na zijn pensioen werken in de zaak, tot aan zijn dood in 1933. De omstandigheden rondom de dood van Dirk en zijn vrouw Mary zijn opmerkelijk te noemen. Op een dinsdagavond in juli kreeg Mary last van een acute aanval van indigestie. Dirk was erg bezorgd om zijn vrouw en kreeg diezelfde avond een fatale hartaanval. Ruim 40 jaar waren Dirk en Mary samen geweest en hadden lief en leed met elkaar gedeeld. Mary wilde niet leven zonder Dirk en overleed vier uur na hem, volgens de overlijdensakte aan myo carditis (ontsteking van het hartspier weefsel). Dirk werd 71 jaar en Mary 66. De Dirk van Erp Studio bleef nog tot aan de dood van William in 1977 bestaan. William introduceerde lampen in nieuwe stijlen en de ooit zo succesvolle koperen micalampen verdwenen meer naar de achtergrond. De naam van de winkel bleef echter onveranderd. William bleef de naam van zijn vader gebruiken bij het schrijven en ondertekenen van brieven. Hoewel andere koperslagers lampen maakten die veel op die van de Van Erp Studio leken, behaalde niemand het suc ces van Dirk van Erp. Dirk gebruikte voor de afwerking van de lampen een speciale patinalaag. Het recept voor dit patina heeft hij echter nooit met iemand gedeeld, ook niet met zijn kinderen en werkne mers. Tegenwoordig zijn op internet nog steeds producten van de Dirk van Erp Studio te koop. De prijzen variëren van enkele honderden tot duizenden euro's, afhankelijk van datum, oplage en design. In 2006 werd er een lamp geveild voor $114.000. Dat Dirk zijn ware 'roots' nooit is vergeten, blijkt wel uit het handelsmerk dat hij gebruikte, een Hollandse windmo len.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 23