\dC0VOLv}i^L,U 24 De Middenstandsraad deed suggestie tot vestiging in het Aldlan; een suggestie die door het gemeentebestuur serieus werd opgepakt. Initiatiefnemer Albert Heijn was inmid dels bezig met nieuwe plannen voor zelf bedieningswarenhuizen, waarvan er mogelijk een in Leeuwarden zou moeten komen. 'Maar dan hebben we niet genoeg grond op het Marnixterrein. Dan hebben we 2 ha nodig, 5000 m2 voor het warenhuis en 15000 m2 voor de parkeerruimte.' Ook merkte een woordvoerder van het bedrijf fijntjes op dat de mobiliteit van mensen zo groot is, dat men niet koste wat kost aan Leeuwarden gebonden is. Eind 1969 maakte Albert Heijn het plan voor een zelfbedieningswarenhuis aan de Aldlans- dyk/Tijnjedijk bekend. Het beoogde ter rein was weliswaar in beeld voor de ves tiging van gebouwen voor brandweer en reiniging, maar halverwege 1970 stelde het college van b&w aan de raad voor om de gronden voor ƒ700.000,- te verkopen aan de NV Albert Heijn. Tegelijk werd het voorstel gedaan om het terrein hoek Min- nemastraat-Voorstreek (voormalig hotel De Nieuwe Doelen) voor ƒ150.000,- aan te kopen ten behoeve van verdere ontwikke ling van plannen voor de binnenstad. Het geplande gebouw voor de reinigingsdienst zou aan de Greunsweg worden gebouwd. Albert Heijn zelf zorgde voor een ontslui- tingsweg van het warenhuis naar de Tijn- jedijk. Aansluitingen op de Aldlansdyk en de toekomstige weg naar de Hemriks- polder waren namelijk niet toegestaan. De raad stemde in met de transactie, met kanttekeningen bij 'de te goedkope grond' en enige zorg over wegvloeiing van koop kracht uit het centrum. Miro Het zelfbedieningswarenhuis zou de naam Miro krijgen; niet Albert Heijn omdat die aanduiding teveel aan voedingsmiddelen deed denken. De nadruk in de Miro zou namelijk komen te liggen op de non-food artikelen. Het assortiment zou bestaan uit maar liefst 18000 artikelen. Dat neemt niet weg dat de supermarkt in de Miro de grootste van het noorden zou worden. Het duurste artikel werd de kleurentelevi sie, het goedkoopste een doosje punaises. Directeur C. Govers van Miro NV: 'De consument zal onder één dak nagenoeg De Vivo supermarkt aan het Cambuur- plein in 1969 alles vinden. Men winkelt in een onge bonden sfeer van zelfbediening, waarbij men uiteindelijk centraal afrekent. Men houdt van ronde prijzen, moeilijke reken sommen worden vermeden. De klanten service gaat ver: er zullen gratis openbare telefoons en toiletten aanwezig zijn, men kan informatie krijgen over de artikelen, personeel zal behulpzaam zijn bij het wegbrengen en inladen van de aankopen die aan de kassa voor de klant worden ingepakt. Miro geeft geen krediet maar accepteert wel gegarandeerde bank- en girocheques. Ook geldt er een afbetalings systeem voor grote aankopen. Rondom zullen dienstverlenende elementen wor den gegroepeerd, zoals een snackbar, een gelegenheid om koffie te drinken en een benzinestation.' Het kolossale pand met een lengte van 100 meter, werd ontworpen door architec tenbureau ir. A. Bonnema en gebouwd in 1971. Er was ruimte voor 600 auto's op het parkeerterrein. Zo'n 170 mensen kwamen op de loonlijst. Wel zouden de AH-win- kels aan de Schrans en aan de Nieuwe- stad gesloten worden. Op 22 maart 1972 werd Miro Leeuwarden geopend door Atje Keulen-Deelstra, die in 45 seconden (haar gemiddelde 500 meter-tijd) zoveel moge lijk speelgoed mocht grijpen ten behoeve van een kinderrevalidatiecentrum. Even wennen voor de klanten was het verbod om boodschappentassen mee de winkel in te nemen. Die moesten bij de ingang worden afgegeven in het 'tasbo- center'. Ook was het even slikken dat er geen zegeltjes gekocht konden worden. De AH-leiding was daar duidelijk in: 'Stel je voor dat een klant met een kleurente levisie van ƒ1850,- de zaak uit wil; we kunnen toch geen 1850 zegels uittellen?' De Miro zou van 8.30 tot 18.00 uur open zijn. Bedrijfsleider Andriessen: 'Veel te kort, jammer. De auto's komen immers pas 's avonds beschikbaar.' Bij de opening gaf burgemeester Brand- sma aan dat de Miro Leeuwarden als koopstad accentueert. Ir. A. Bonnema bood namens alle bouwers een fontein aan. 'Die moet op zondag ook maar spui ten', zei Bonnema. De Miro-directeur vond dat prima, 'maar dan moet de zaak ook maar op zondagen open.' Na enige tijd bleken de verwachte nade lige gevolgen van de komst van de Miro voor de gevestigde middenstanders erg mee te vallen. Op langere termijn bleek de oorspronkelijke formule minder aan te slaan. De non-food artikelen werden teruggebracht, de inrichting meerdere malen aangepast, nieuwe formules opge nomen (bijvoorbeeld Marca), vierkante meters toegevoegd en AH weer in de naam opgenomen. Niet onvermeld mag blijven de zeer sterke vulploeg van eind jaren zeventig met onder anderen: Melle Gosliga, Men- no Tuik, Peter Huig, Rob Olling, Walter Kromhout, Jack de Vries, Krijn Olthof (na twee dagen ontslagen na een dutje in een winkelwagen), Jan-Paul Bergkamp, Paul Beres, Wim Kuipers, Tabe Hoekstra, Dirk Ganzinga en Jan-Willem Beek. Maxis Op het voormalige CAF-terrein aan de Snekertrekweg werd in oktober 1994 door burgemeester Apotheker een vestiging van het winkelconcern Maxis geopend. Daaraan ging een langjarige juridische strijd tussen projectontwikkelaar Donjon en de gemeente vooraf. De gemeente ver zette zich eind jaren tachtig nog tegen de vestiging van een grote detailhandelszaak buiten het centrum. Door de stedelijke knooppuntstatus, het verwachte werkge legenheidseffect (plus 200) en de ideale ligging nabij de openbaar vervoerstations, brokkelde dat verzet meer en meer af. Maxis werd een winkel met een vloerop pervlak van 5000 m2, met een parkeerga rage en een opslagloods. Naast een super- marktdeel was er een kledinggedeelte en een electronicazaak. Gemikt werd op zo'n 5000 klanten per week. Apotheker kreeg bij de opening een cheque van ƒ5000,- en schonk deze, enigs-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 26