■PVPVIV pr 25 Supermarkt Fred van der Werff aan de Voorstreek in 1968 zins symbolisch, aan de Museumwinkel in de Nieuwesteeg. Opnieuw bleek (net als bij de Miro) dat ook in dit geval na verloop van tijd geen nadelige gevolgen werden onder vonden door de middenstand. De gratis Maxis busdienst werd overigens na een jaar gestaakt. Alleen op zaterdag en op koopavonden was de bus goed bezet. Net zoals bij de Miro werd de formule meer dere malen aangepast. Non-food (kleding en elektronica) werd bijzaak. Maxis werd A&P hypermarkt en dat werd weer C1000. Lidl werd 'inwonend', de bovenverdieping met wisselend succes verhuurd. Midden- en weerstand De (mogelijke) vestiging van een super markt gaf regelmatig aanleiding tot bezwaar en beroep. Nu nauwelijks meer voor te stellen, maar in 1969 bestonden er concrete plannen voor bouw van een supermarkt op de plaats van de Bonifa- tiuskerk. Onderhoud van met name het torendeel bleek steeds lastiger en finan cieel zorgelijker. Die storm zou de toren wél weerstaan. In 1974 maakte een grote groep bewo ners van de Harlingerstraatweg hun onte vredenheid kenbaar over de toekomstige bestemming van garage Braaksma (nu Hubo) tot kruideniersbedrijf. De bewoners vreesden de aantasting van de woonsfeer ('altijd allure'), door verkeersoverlast, ont sierende reclame, ongecontroleerde afval- opslag en dergelijke. De Elmar en later de Nieuwe Weme zijn er wel gekomen. Het pand waarin voorheen de Friese Glashandel was gevestigd, aan de Pier Panderstraat, was eind jaren tachtig in trek bij zowel Aldi als Edah. Omwonenden kwamen ook hier met bezwaren, gezien de te verwachten parkeerproblemen en het (te) smalle profiel van de Tramstraat. Een supermarkt kwam er niet; wel een Bristol- vestiging. Verbouwing van de Elmar supermarkt aan de Ruysdaelstraat stuitte op soortge lijke bezwaren. Dat leidde vervolgens tot een verhuizing naar het pand van de zelf bedieningsgroothandel Unika (voorheen Enkabé) aan de Van Loonstraat. Bouw van een AH-supermarkt aan de Verlengde Schrans (hoek Tadingastraat) strandde op bezwaren vanuit de politiek. Men vreesde een verdere afbrokkeling van het reeds aangetaste beeld van de Verlengde Schrans en de bouw zou lei den tot sloop van enkele karakteristieke woningen. Overigens zou AH kort daarna een nieuwe supermarkt openen aan de Schrans, op de plaats van de gesloopte panden van Kruize's kledinghuis en rij wielhandel Feenstra. In 1997 werden plannen ontwikkeld voor een nieuw winkelcentrum op de plaats van de voormalige Leeuwerikschool. Gemeen telijke voorwaarde daarbij was dat de bestaande zaken van Bokko Tromp aan de Wagnerstraat en de Casper-winkel van Rudy Stellingwerf aan de Merelstraat moesten wijken. In dit centrum opende begin deze eeuw de eerste Friese Konmar- winkel. De formule was erg servicegericht ('bandenplakset voor gestrande fietsers, begeleiding met paraplu naar de auto bij regen'), maar minder toekomstgericht. De Lidl-vestiging aan het Cambuur- plein gaf in 1998 de nodige commotie. In verband met de reeds gevestigde Super De Boer en Aldi, had de gemeente beper kingen opgelegd. De Lidl is alweer 12 jaar open en onlangs geheel verbouwd. Weerstand van een geheel andere orde kwam uit de supermarktbranche zelf. Ter voorkoming van hangplekgedrag tijdens lunchpauzes is door een enkele super markt een toegangsverbod voor scholieren afgekondigd. Dat hield niet lang stand. Spreiding over de stad De binnenstad is nooit echt ruim bedeeld geweest met supermarkten. Natuurlijk waren er enkele kleinere vestigingen, zoals van Albert Heijn (Nieuwestad, later Zaai land (voormalig pand van Tehama), nu Prins Hendrikstraat), Fred van der Werff (Voorstreek) en Simon de Wit (Naauw en Nieuweburen). Ook kennen we nog de vestigingen van Super De Boer aan de Voorstreek en de Konmar aan het Hoek- sterend. In 1989 sloot V&D de in de kelder gevestigde supermarkt. Albert Heijn heeft diverse plannen voor vestiging in de bin nenstad gehad. Eerder is al het plan op de voormalige hotellocatie genoemd; ook was er even belangstelling voor de panden van de Leeuwarder Courant aan de Voorstreek en halverwege de jaren negentig waren er serieuze plannen voor een verhuizing naar de kelder van de nieuwbouw van C&A aan het Ruiterskwartier. Dat plan bleek niet haalbaar in verband met de noodzakelijke (hoge) bijdrage aan het parkeerfonds. In de naoorlogse nieuwbouwwijken werd een (buurt)winkelcentrum, met ruimte voor een supermarkt, in de plan nen opgenomen. De omvang varieerde van een winkelgalerij (Wagnerstraat, Jan van Scorelstraat) tot grote winkelcentra, zoals in Heechterp en Bilgaard. Binnen het gemeentelijk beleid bestaat tot dusver geen mogelijkheid voor vestiging van een supermarkt op Winkelplein De Centrale. Veel namen en locaties zijn al gepas seerd. Nóg een paar, zonder volledig te willen zijn: Faber's zelfbediening (Engel sestraat) in de jaren vijftig. In de jaren zestig: Hadijco Végé (Heechterp), Coöp (Molenstraat), Végé (Willem-Alexander- plein), Vivo (Vegelinbuurt). Jaren zeventig: Massamarkt (Nieuwekade), Siep Brouwer (Oostersingel), Vivo (Bildtsestraat), Koop- sterland (Willem-Alexanderplein), A&O (Aldlan-west). Aldi (Bilgaard) en C1000 Supermarkt Miro aan de Tijnjedijk in 1971 \dCOVOLv}i^L,U

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 27