26 (Oostersingel) in de jaren tachtig. In de jaren negentig een Edah-vestiging in Bil- gaard, een Albert Heijn in Cammingha- buren, Nieuwe Weme aan de Emmakade, Basismarkt (Egelantierstraat), Spar (Westeinde) en Lidl (Schrans). Van de laatste jaren nog een Poiesz aan de Wil genstraat en Super De Boer aan de Van Loonstraat. Supermarktketen Jumbo ver stevigt geleidelijk haar positie in het Noor den. De winkel in de Vrijheidswijk werd de eerste in Leeuwarden. Vernieuwing Schaalvergroting was wellicht de grootste impuls voor vernieuwing. Door de over gang van kruidenierswinkel tot zelfbe dieningswinkel en vervolgens tot super markt, veranderde het koopgedrag in de levensmiddelensector enorm. De opkomst van diepvriesproducten in de jaren vijftig leverde daar een bijdrage aan. De nood zakelijke verpakking van veel levensmid delen had hygiënische betekenis, maar gaf aan de producent en leverancier ook de mogelijkheid om allerlei bijzonderhe den van het product aan te geven: merk, gewicht, houdbaarheid, gebruiksaanwij zing en natuurlijk prijs. Reclame, slogans en spaaracties kwamen op. Nieuwe pro ducten werden aangeboden (nasi, sherry, rosé, kiwi's et cetera), een eigen huisstijl werd ontwikkeld. In 1985 werd bij een groot aantal supermarkten in Leeuwarden het 'muntslotsysteem' ingevoerd. Daarmee hoopten de winkeliers te voorkomen dat de winkelwagens een nieuwe functie kregen (kippenhok, vogelkooi, barbecue) of alvast gereserveerd werden in verband met de kerstdrukte. De inrichting en indeling van een super markt kende welhaast een wetenschap pelijke basis. Enkele trefwoorden betref fende vernieuwende ontwikkelingen van de laatste 25 jaar: servicebalie, koffiehoek, snelkassa, voordeelstraat, kinderopvang, zelfscan, pinbetaling, flessenautomaat, streepjescode en zo meer. Voorbeelden van nieuwe formules zijn hiervoor reeds genoemd. De rijdende super markt kwam eind jaren zestig in opkomst. In 1968 verscheen de eerste rijdende win kel van de SRV op de weg. 'Kopen zonder lopen' was de -niet geheel kloppende - slo gan. In ieder geval was dit wel een ver koopinstrument dat ook dienst kon doen De ingebruikstelling op 2 oktober 1963 van het winkelcentrum Heechterp. Achter de Friese vlag is de neonreclame van de Hadijco Vegé Supermarkt zichtbaar Foto: Anneke Bleeker daar waar bediening aan de eigen huis deur op moeilijkheden stuit, zoals in hoog bouw. Twee bekende namen: Van der Goot die 47 jaar lang met zuivelwaren rondreed door Huizum, Hollanderwijk, rond het sta tion en omgeving het Vliet. In 1993 nam hij afscheid. Liepke Soldaat reed 40 jaar door de binnenstad en Vosseparkwijk. In de jaren negentig kwamen de Duitse ketens Aldi en Lidl sterk naar voren. Geen flitsende panden, goederen in dozen op pal lets, ombekende merken, een ouderwets logo en lage prijzen. Een afdeling non-food wordt erg goedkoop gemaakt als trekker voor de food-artikelen. In 2005 kwam er een (kleine) super markt in het MCL, in 2010 een AH to go in de voormalige stationsrestauratie. Hypermarché In 2007 werd de locatie Werpsterhoek, de toekomstige zuidelijke entree van Leeu warden aan de rand van het nieuwe stads deel De Zuidlanden, in verband gebracht met vestiging van een hypermarché. Met name de Duitse supermarktketen Famila zou daar graag een eerste Nederlandse vestiging willen openen, juist vanwege de centrumfunctie van Leeuwarden, de goede bereikbaarheid en de ruime mogelijkheid voor parkeren. Gedacht werd (wordt) aan een supermarkt van ca. 7000 m2, met een fors assortiment gebruiksartikelen; 'Bei Famila gibt es so gut wie nichts was es nicht gibt'. Winkeliers uit wijde omgeving vreesden voor de gevolgen. In 2009 zette het college van b&w vooralsnog een streep door de plannen. Parallellen met de discussies en angsten rond de vestiging van de Miro en Maxis zijn in ieder geval herkenbaar. Alle 13 goed? Tot slot vraag ik u als aardigheidje bij dit artikel in uw herinnering te duiken en te proberen de reclameslogans in de juiste combinatie te zetten. Bij despaart u door besparen. Goede waar en direct voordeel. Guller met zegels, guller met guldens. Niet om het gewin, maar voor het gezin. Schakel in op 'nkruidenier. 't Scheelt stukken. Kopen bij deis sparen bij de koop. Lagere prijzen voor betere artikelen. Elke verstandige klant isklant. En betere waar en tien procent. Goedkoper uit en vlugger thuis. Helemaal Je treft 't bij 'sixvjy -£1 toaiffl 'Zi '41M ap uouiig -jj tua^nup) a(j qj om'g iufiajj paqjy -g Uvdg 'i tv.ipiaj -q ijaqmpg -g '.aipaaadooQ -p aSa-g t.iaauadg '.ocii/^ 'l

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 28