De topografie van Esmée van Eeghen 1 Tom Sandijck Een van de meest intrigerende èn omstreden figuren in het Friese verzet is onge twijfeld Esmée van Eeghen (1918-1944). Het oorlogsjaar 1943/44 dat ze in Leeu warden verblijft zou enerverend zijn. Ze doet volop mee met gevaarlijk illegaal werk, zoekt contact met Duitsers, wordt daardoor door het verzet verbannen uit Friesland en uiteindelijk wordt ze door de Duitsers, die haar ook niet vertrouwen, doodgeschoten. Aan haar verblijf in Leeuwarden herinnert niets. Daarom gaan we in dit verhaal eens kijken welke plekken in Leeuwarden nog met haar in verband kunnen worden gebracht. In mei 1943 maakte Esmée van Eeghen haar entree in Leeuwarden, op het sta tion. Samen met haar vriend Henk Klu- wers stapte ze uit de trein uit Amsterdam. Op verzoek van de Amsterdamse verzets man Piet Meerburg ging Henk Kluvers naar Leeuwarden om daar Krijn van den Helm, een van de Friese KP-leiders, te helpen met het organiseren van onderdak voor de studenten die weigerden de loya liteitsverklaring te ondertekenen. Henk Kluvers was een van hen. Hij studeerde medicijnen en was co-assistent in het Burgerziekenhuis in Amsterdam. Daar ontmoette hij Esmée van Eeghen die er werkte als verpleegster. Ze begonnen een verhouding. Esmée Adrienne van Eeghen was 24 jaar oud toen ze in Leeuwarden voor het eerst voet aan de grond zette. Ze was gebo ren op 7 juli 1918 in Amsterdam en stam de uit twee oude, voorname families van kooplieden en bankiers. Ze was bemid deld. Ze was een elegante jonge vrouw met grote melancholieke, gazelleachtige ogen. Ze kleedde zich gesoigneerd en ze had een exorbitant gevoel voor humor. Als ze binnenkwam, keek iedereen op. Ze was sterk en avontuurlijk, intelligent en gees tig, dapper, warm, royaal en ze had 'een gemakkelijke omgang met mensen'. Ze kon drinken, vloeken en roken als een ket ter en ze ging met de revolver om als geen ander. In de wat stijve gereformeerde pro vincie viel ze op. Het was al snel duidelijk dat Esmée in Friesland 'een beeldschone zwaan in een bijt met vreemde eenden was, een eigenaardig vrijpostig wezen'. Ze was een uitgesproken persoonlijkheid en zei en deed dingen, die anderen gewaagd vonden. Sommige kroniekschrijvers hebben niet veel goede woorden voor haar over. Na haar dood werden wat ooit haar goede eigen schappen waren, precies tegenovergesteld benoemd. Ze zou wispelturig zijn geweest en disloyaal, losgeslagen, nymfomaan en hysterisch. Maar van generaal Eisenhou- wer kreeg ze postuum een dankbetuiging voor haar hulp aan neergeschoten Ameri kaanse en Engelse vliegers. Haar vrienden uit het verzet en haar minnaars zijn ervan Esmée van Eeghen Collectie Tresoar overtuigd dat zij niet het soort vrouw was dat iemand zou verraden. Na de oorlog is rond Esmée van Eeghen altijd een sluier van achterdocht blijven hangen. Alle publicaties overziend blijkt dat haar omgang met de Duitsers vooral was ingegeven door het zoeken naar span ning en verliefdheid ('Voor Esmée was het verzet een avontuur van vrijpostige flair en opvallen') en dat ze tot het eind loyaal is geweest aan haar Friese vrienden. Ze werkte zich daardoor flink in de nesten, waarvan ze uiteindelijk het slachtoffer van is geworden. Dat het korte, turbulente leven van Esmée tot de verbeelding blijft spreken, blijkt uit boeken en artikelen, een opera (Esmée, 1995), een toneelstuk en een tentoonstelling (Der dames Ver zet, 2003). De hoofdpersoon Rachel Steinn (gespeeld door Carice van Houten) in de film Zwartboek (2006) van Paul Verhoe ven, is losjes gebaseerd op het oorlogsjaar van Esmée van Eeghen. Esmée kwam in mei 1943 met Henk Klu- vers naar Leeuwarden. Over die reis (die vanuit Amsterdam via Enkhuizen en Sta voren voerde) vertelde Henk Kluvers later: We waren in een Wehrmachtcoupé gedo ken. Daar zat je het veiligst, want daar had je geen controle. We waren verliefd en Esmée was een beeldschone praatster. Dan kon je toch niets gebeuren.' Deze truc zou Esmée later vele malen herhalen. Die eerste nacht in Friesland sliepen ze in het Oranje Hotel, tegenover het station. De volgende dag ging Esmée terug naar Amsterdam. In de weken daarna kwam ze regelmatig naar Leeuwarden, 'om samen te zijn'.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 3