28 Hometrainerwedstrijd in Zaal Klopma aan de Lange Marktstraat. Links Jan Chari- sius, vastgehouden door Eise v.d. Meulen, rechts Dirk Bouwmeester, vastgehouden door Johan Pagels de kleinzoon van de beroemde ontdek kingsreiziger Fridtjof Nansen. De vlam was in estafette naar Oslo gebracht door 94 skiërs. De Nederlandse schaatsers behaalden drie medailles, waarvan twee door Kees Broekman, met zilver op de 5 en de 10 kilometer, beide keren achter de ster van de spelen, Hjalmar Andersen, die drie gouden medailles won met een voorsprong op de nummer twee op de 5 en de 10 kilo meter, die nog steeds de grootste uit de Olympische geschiedenis is. Wim van der Voort behaalde zilver op de 1500 meter. Het optimisme waarmee Charisius ach ter de vaderlandse driekleur, gedragen door Gerard Maarsse, het stadion binnen kwam, duurde niet lang. Tijdens zijn rit op de enige afstand waaraan hij deelnam, de 500 meter, kwam hij ten val. 'Plat op 'e smoel gie ik op de 500 meter, der hie ferdomme in medalje ynsitten.' Eigenlijk was hij als schaatser een permanente pechvogel, de schlemiel. Niet alleen als actief sporter was Charisius deelnemer aan de Winterspelen, maar ook als coach en bestuurder. In 1964 en 1968 was hij chef d'equipe van de schaatsploeg en onder andere scheidsrechter in Nagano (1998). Rechtlijnige official Ook na zijn actieve loopbaan bleef het schaatsen het leven van Charisius beheersen. In 1963 werd hij coach van de schaatsploeg. Verder was hij onder meer voorzitter van de technische commissie langebaan van de ISU en vice-voorzitter van de KNSB. Hij werd in die functies en ook als scheidsrechter gezien als een rechtlijnige onvermurwbare bestuurder en een eerlijke, imponerende verschijning. Daardoor kwam hij regelmatig in conflict met schaatsers en coaches. In 2005 kwam er een einde aan zijn lange bestuurlijke carrière. 'Ik ha alles meimakke; dochs net gek foar in gewoane jonge ut Ljouwert', sprak het erelid van de ISU en Officier in de Orde van Oranje Nassau tijdens zijn afscheid van de Bond van Friese IJsclubs. Op 3 juli 2008 overleed Charisius tij dens zijn vakantie in het Noordse Farge- nes. De zomerspelen van 1952: Jitse van der Veen Na de Tweede Wereldoorlog werd het wedstrijdzwemmen in Leeuwarden pas een factor van betekenis. Onder leiding van trainer Leo Schoonhoven ontwikkel de zich een aantal gerenommeerde zwem mers, zoals Piet ten Thije, Koos de Jong, Jaap de Jong, Jan Osinga en topper Jitse van der Veen, die in staat waren lande lijke records te breken. Van der Veen, geboren op 2 november 1928, specialiseerde zich op de rugcrawl, een nummer waarmee hij tussen 1947 en 1957 maar liefst acht keer zonder moeite Fries kampioen werd. Het lukte hem om zowel in 1951 als in 1952 Nederlands kampioen te worden, waarmee hij deelna me aan de Olympische Spelen van 1952 in Helsinki afdwong. Ook won hij met LZO enkele nationale titels op de estafettenummers en haal de voor de KNZB Nederlandse records, samen met Bob Bonte, Gerrit Dikstaal en Wim de Vreng (1953, Brussel) en met

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 30