Nieuws van Aed Levwerd 32 Secretariaat: Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden, e-mail secretariaat@aedlevwerd.nl Leovardia online Blader nu online door de eerste tien num mers van Leovardia. Periodiek zullen nieuwe uitgaven worden toegevoegd. Aed Levwerd DVD serie nummer 3 Deze is verschenen op 15 april 2012. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan mevrouw Ineke Strouken, direc teur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, in aanwezigheid van alle vijf ambachtslieden, die in het werk zijn geportretteerd. De dvd is onder andere verkrijgbaar bij het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) en de VVV Leeuwar den voor de prijs van €15.00. Bij de dvd hoort een stadswandeling. Deze wande ling is beschreven in het boekje bij de dvd maar is ook los verkrijgbaar. Meer informatie vindt u op www.aedlevwerd.nl/ publicaties/Aed Levwerdrige Open Monumentenweekend op 8 en 9 september Het Open Monumentenweekend staat in het teken van het Zaailand. Op de eigen lijke Open Monumentendag, zaterdag 8 september, zijn oudere monumenten aan en om het Wilhelminaplein geopend voor publiek tussen 10.00 en 17.00 uur. Op zondag 9 september is er gedurende de middag nieuwbouw open. Henk Deinum en Isabelle Diks bekijken de expositie tijdens de opening op 8 maart Foto: Het Hoge Noorden/Jacob van Essen De website www.aedlevwerd.nl De website www.aedlevwerd.nl houdt u zo goed mogelijk op de hoogte van nieuws dat voor de in de historie van Leeuwarden geïn teresseerde websurfer van belang kan zijn. Al is de website niet uitverkoren in de door het Historisch Nieuwsblad en de website Archieven.nl georganiseerde ver kiezing van de geschiedenis-online prij zen voor de beste websites op historisch gebied, wij menen toch ook wel wat te bie den te hebben. Als u het nog niet gedaan hebt, neem dan eens een kijkje. U vindt er behalve actueel nieuws over de gang van zaken binnen Aed Levwerd en haar werkgroepen, ook een aantal links naar andere interessante sites op historisch gebied. Ook is nog niet zo lang geleden een gastenboek toegevoegd. Prijzen Een hoogtepunt op elke algemene leden vergadering was altijd al de uitreiking van de Aed Levwerd Pommeranten Pries (winnaar in 2011 Arie van der Wal), maar op de Liwwadderdag op 15 april in Schaaf City Theater in de Breedstraat is voor het eerst ook de winnaar van de Hendrik ten Hoevepries bekendgemaakt. Deze prijs is na het overlijden van de grote Leeu warder stadskenner door Aed Levwerd ingesteld voor eigenaren die hun pand of delen daarvan hebben verfraaid en/of in oude staat hersteld. Net als bij de Pom- meranten Pries heeft een onafhankelijke, deskundige jury een oordeel geveld. Resten van de Wirdumerpoort tentoongesteld De werkgroep archeologie van Aed Levwerd heeft een kleine tentoonstel ling samengesteld over de voormalige Wirdumer(water)poort. De voorwerpen zijn afkomstig uit de stort van de grond die vrijkwam door de bouw van winkel centrum Nieuw Zaailand. De expositie is nog het hele jaar te zien in de Auckama- kelder van het Stadhuis. www. aedl evwe rdn I

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 34