34 Een recent door het HCL verworven aanwinst: een steendruk van een in 1921 door Johannes Elsinga vervaardigde ets van de Oldehove, gezien vanaf het Groot Schavernek Wijkwandelingen in boekvorm verschenen In februari werd Stadswandeling Leeu warden. Voetstappen in de Vosseparkwijk gepresenteerd. Het boekje is een initiatief van het wijkpanel (in samenwerking met het HCL) en werd geschreven door Jan van der Hoek en William Lord. In april is een soortgelijke wandeling door de MTV- wijk verschenen, Muziek-, Transvaal- en Vogelwijk. De boekjes zijn onder andere te koop in het HCL. Verbouwing Oldehove voltooid Vanaf14 april is de Oldehove weer geopend voor publiek. Bij de laatste verbouwing is een uitzichtpunt aangebracht, het zoge naamde 'kraaiennest'. Bezoekers van de toren kunnen nu als het ware boven het Oldehoofsterkhof hangen. De Oldehove kan overigens nog wel enkele vrijwillige torenwachters gebruiken. Inlichtingen via info@piebenga.nl (of bij het HCL). Zie ook de facebookpagina fanvandeoldehove. Aparte website voor oude films over Leeuwarden HCL en Fries Film Archief zijn onlangs gestart met het gezamenlijk online zet ten van historisch filmmateriaal over Leeuwarden. 'Historisch Leeuwarden' is de (voorlopige) titel van dit samenwer kingsverband op www.vimeo.com. Doel is bekende en onbekende films over Leeu warden op één plek op internet aan te bie den. Het zoeken van samenwerking met andere instellingen en particulieren ligt hierbij voor de hand. Tentoonstelling 'Verwante zielen' in Pier Pander Museum Dit voorjaar organiseert het Pier Pander Museum de expositie Verwante zielen. De vriendschap tussen Pier Pander en Louis Couperus. De schrijver Louis Couperus (1863-1923) en beeldhouwer Pier Pan der (1864-1919) lijken maar weinig met elkaar gemeen te hebben: Couperus de uitbundige dandy en Pander de beschei- den kunstenaar. Pander en Couperus maakten voor het eerst kennis in 1895 in het toenmalige atelier van de beeldhouwer in Rome. Deze ontmoeting was het begin van een levenslange vriendschap. Zie voor meer informatie www.pierpander.nl. Manifestatie 'Sporen van Saskia' Het hele jaar door zullen er in Friesland activiteiten plaatsvinden waarbij stil wordt gestaan bij het 400ste geboorte jaar van Rembrandts grote liefde Sas kia. Medewerkers van het HCL en ande ren zijn inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor een manifestatie rondom Saskia, welke in de loop van dit jaar zijn beslag zal krijgen. Hoogtepunt wordt de opening op 13 oktober aanstaan de van een wel zeer bijzondere tentoon stelling over haar helaas te korte leven in de expositieruimte van het HCL.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 36