Brievenbus/mailbox iC0VdLïT<)LA,SS 35 De redactie van Leovardia reserveert graag ruimte voor brieven van lezers. Zij behoudt zich wel het recht voor brieven in te korten. Ons adres: Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden of e-mail: historischcentrum@leeuwarden.nl rij die ook moest worden afgebroken, maar op pagina 19 (weg door de rondweg) niet is vermeld (aan het einde van de Leeu werikstraat). Daar woonde boer Gerrit de Jong met zijn zoon. In de oorlog gaf hij wel eens melk weg. Zijn land en vee bevonden zich aan het eind van de Potgieterstraat en iedere ochtend voor zes uur kwamen paard en wagen langs mijn ouderlijk huis, vol beladen met melkbussen om twee uur later weer over dezelfde route terug te denderen naar die oude boerderij. Een wekker hadden mijn ouders en de hele Potgieterstraat dus niet nodig en als ik diep in gedachten terug ga, hoor ik dat geratel nog. De rondweg Het artikel van Walter Kromhout in Leo vardia 37 is uiterst gedegen. De kaart op bladzijde 20 laat ieder detail zien. Zo is er ook te zien, aan het einde van de Heli- conweg (zuid), het kleine boerderijtje met een grote 'moderne' hooischuur. Voor de boer waren wij nogal bang en we speel den er nooit. Hij heette Van der Meer, had een hond en vertoonde zich zelden buitenshuis. Hij had een knecht die het werk deed, die we boer Visser noemden. Hij had een vrouw uit Amsterdam en een zoon, genaamd Wyp. Wij woonden in de Potgieterstraat van 1941 totdat mijn moeder verhuisde naar een appartement aan het Europaplein. Heel veel jaren heb ik die 'schijf van het huidige Europaplein gezien, waar kort na de oorlog een jongetje uit de Potgieter straat door een auto werd overreden en op Leeuwarder Gezondheids Kolonie Ik ben op zoek naar mensen die de Leeu warder Gezondheids Kolonie hebben bezocht. Graag uw reactie naar de redac tie van Leovardia. Daniël Jan Zijlstra, Dronrijp slag dood was. Dat vergeet je nooit, vooral niet omdat ik er eerder was dan de moeder en haar dochter, die nog gewaarschuwd moesten worden. Het jongetje heette Hans, zijn oudere zusje Coby. Op die plaats stond, zoals ook op de kaart aangegeven, een heel grote boerde- Kerst Toxopeus, Giessendam Historische optocht Wat leuk dat grote artikel over het feest in 1935 in Leovardia 36. Ik heb van mijn vader nog een aantal dingen daarover. Een programmaboekje over de herden- kingsweek en een deelnemerskaart van

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 37