gigxii m\ ntiuikwim;«u* bkimiiw LiC0Vac^t^i»2 10 Snijden uit eigen leer deed een vijftigtal jaar later een naamgenoot of familielid op de kop van de Schrans, maar dan voor schoenen. 'Het pand aan de Overijssel sestraatweg tussen spoorwegovergang en stenen pypke, stond bekend als het huus van Meijer - er stond een groot leren paard in de winkel vlak achter de deur', aldus Johan Dalstra in zijn boek De Schrans. Uitsnede van de stadsplattegrond van A. Hansum uit 1822, waarop duidelijk de bebou wing zichtbaar is op het erf van Meijer. Ook lijkt het gebouw pal tegen de oude stads gracht aan te liggen liezen, dat dit pand aan Meijer eene zeer hoge rente afwierp'. Voor de romantici onder ons die verzuchten hoe jammer het niet is dat er geen afbeelding van het pand bekend is, heeft hij de volgende ont nuchterende mededeling: Zal echter de aankoop van dat huis nutteloos zijn geschied als er eene verplaatsing van de veemarkt bij de raad wordt aangeno men?' U voelt hem al aankomen: het bedoelde huis was al sedert jaren een doorn in het oog der ingezetenen: het was, als wij het zoo eens noemen mogen, een wangestalte voor de stad.' En zet ons met beide benen terug op de grond: 'Al had de raad het aangekocht enkel en alleen om het te amoveeren, zonder enige bedoeling met de grond te hebben, dan enkel tot verfraaiing op dat punt, het zoude door niemand kunnen beweerd worden, dat de raad daarin niet goed zou gehandeld hebben.' De heer Y. van der M., lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken besluit als derde de discussie op dit punt met: De heer De Jong vergoelijkt den aan koop van het huis Meijer. - Wij laten ook liever de beoordeling daarvan aan het publiek over en zeer zeker komt in dezen het spreekwoord te pas: het is goed riem snijden uit een anders leer.' bril ikn STUTSSfOllfW XK iIit «K1IKEXTE LREifTUIIIEX -i> M 7.,Ult,WII 'Grondplan voor de uitbreiding van de bebouwing der gemeente Leeuwarden, tuschen den Staats-spoorweg en het Zaailand'. Ook hierop prijkt nog steeds het huis van Meijer, zij het dat de gracht op dat moment reeds jaren gedempt was. Steendruk van A. van Calsbeek, 1866

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 12