Het Leeuwarder stadswapen, 'voor wie de nuance zoekt9 LiC0Vac^t^i»2 16 Bernhard van Haersma Buma Veel Leeuwarders zijn er heilig van overtuigd dat Leeuwarden een uniek stadswa pen heeft. De gouden leeuw in het wapen heeft een staart die naar binnen krult en onderscheidt zich daarin van andere wapens waar de staart naar buiten krult. En inderdaad, wie het stadhuis betreedt door de tegenwoordige ingang onder de oude raadzaal ziet hoog boven aan de gevel de leeuw met naar binnen gekrulde staart in het stadswapen. En ook op de tekening bij het diploma waarbij de Hoge Raad van Adel in 1818 het wapen officieel vaststelde, ziet men de staart naar binnen krullen. Het prachtige gevelstenenboek Verhalen in steen van Leo van der Laan en de helaas te vroeg overleden Hendrik ten Hoeve zegt in het stuk over de leeuw van de stad: 'Zijn staart heeft een eigen aardige ontwikkeling doorgemaakt. De staart krulde aanvankelijk naar buiten De vroegste afbeelding van de Leeuwarder stadsvlag met leeuw achter op het roer werd in 1658 door de Leeuwarder zilver - smid Alger Mensma gegraveerd op een zilveren drinkbeker van het Leeuwarder Groot-schippersgilde Collectie Fries Scheepvaartmuseum maar vanaf de zeventiende eeuw naar binnen.' Hoe zit dat? Is dat zo en zo ja, waarom is dat zo? Wandeling Laten we met zevenmijlslaarzen een wan deling door de binnenstad maken. We starten bij De Waag, het oudste openbare stedelijke gebouw, uit 1598. Het heeft op alle vier hoeken het stadswapen. De staart van de leeuw krult steeds naar buiten. Aan het andere eind van de Nieu- westad, in de zijgevel van Nieuwestad 1, is de oudste gevelsteen van Leeuwar den ingemetseld, uit 1567. WAPEN VAN LEWARDEN staat er onder. In de Olde- hove hangen twee zware luidklokken, uit 1633 en 1636. Op beide is het Leeuwarder wapen aangebracht. Langs de Groeneweg gaan we richting Tweebaksmarkt. Onder weg zien we in de Pijlsteeg twee wapen stenen uit de eerste helft van de zeven tiende eeuw ingemetseld. Overal krult de staart naar buiten en verderop is dat ook zo. Aan de Tweebaksmarkt staat de Kan selarij. Het bordes uit 1621 vertoont het Leeuwarder wapen. Dan gaan we naar het Fries Museum. Daar is een grote verzameling Leeuwar der zilver, herkenbaar aan het Leeuwar der keur, het stempel dat de stedelijke keurmeester er in sloeg. Tussen 1604 en 1812 zijn zeker tien verschillende stem pels met het stadswapen gebruikt. (Het Fries Scheepvaart Museum te Sneek heeft trouwens Leeuwarder zilver met het zelfde wapen, onder andere van de schip persgilden). Elders in het Fries Museum komt het wapen ook zo voor. Zo is er een fraai houten uithangbord uit het eind van de achttiende eeuw met het opschrift 'In Leeuwarden' en het Leeuwarder wapen. We wandelen nu naar het Jacobijner- kerkhof. Het oude poortje van het Stads- weeshuis, nu Natuurmuseum, uit 1675 heeft natuurlijk het stadswapen. Maar ook in de Grote Kerk komen we het stads wapen tegen, zelfs twee keer. Een paar jaar geleden werd in Amerika de zoge naamde kuif (het opzetstuk op de luifel van een bank) van de magistraatsbank uit 1706 ontdekt. Dat was de bank waarin de leden van het stadsbestuur tijdens kerk diensten een prominente plaats innamen. Dankzij een genereus gebaar van het bestuur van het Sint Anthony Gasthuis kon het stuk terugkeren naar Nederland en weer een plaats krijgen in de Grote Kerk. Onder het orgel zien we het stads wapen opnieuw. Het herinnert er aan, dat het orgel, in 1727 voltooid, is gebouwd op last van het stadsbestuur. Vlakbij, in de Monnikemuurstraat, is in de zijgevel van het huis waar Hendrik ten Hoeve woonde een oude gevelsteen uit 16 (de rest van het jaartal ontbreekt) ingemetseld. Gedrukte en getekende afbeeldingen Gedrukte en getekende afbeeldingen van het wapen bevestigen de indruk die we tijdens de wandeling hebben opgedaan. Het wapen komt op verscheidene zeven- tiende-eeuwse stadsplattegronden voor, op de wapenkaart van Friesland van Hal ma, opgedragen aan prins Johan Willem Friso, van circa 1700 en in het bekende wapenboek van Hesman uit 1708. Altijd is het met de staart naar buiten. We besluiten onze wandeling bij het stadhuis en moeten ons op een vreemde verrassing voorbereiden. Het wapen komt aan het gebouw drie keer promi nent voor. Als we via het bordes voor de oude hoofdingang het in 1715 gebouwde stadhuis betreden, zien we in het fronton de Stedemaagd, die het wapen waarop de staart naar buiten krult vasthoudt. Binnen gekomen zien we in de hal het

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 18