23 W-I.ED2AAI LiCOVac^t^i.2 Schoolzwemmen onder leiding van badmeester Schoonhoven in de Leeuwarder Overdekte Zweminrichting in de Jacob Catsstraat Foto: Sj. Andringa ons trainingsuur oefenden de dames van de LDZ. Wanneer we na het omkleden over het balkon hingen zagen we Elly Visser en Griet Westerhof oefenbaantjes rugslag zwemmen. Dat was een prachtig gezicht: de één blond, de ander donker en vooral Elly zwom een heel ontspannen en sierlijke slag. Een genoegen om daar ver liefd naar te kijken. Toen ik er steeds maar niet in slaagde om werk te vinden heeft Schoonhoven, die daar kennelijk van op de hoogte was, mij het voorstel gedaan om mee te doen met een klein clubje voor de opleiding tot zwem onderwijzer, voor mij tegen gereduceerde prijs of niets; misschien betaalde LZO dat. Onder beding dat ik, wanneer ik onder tussen werk zou vinden, mij beschikbaar zou stellen als jeugdtrainer. Ik vond dat een mooi aanbod en heb nu veel waarde- ring voor het feit dat Schoonhoven, hoe wel wij niet veel met elkaar praatten toch goed op de hoogte was van mijn situatie en daar handig op inspeelde, met voordeel voor beide partijen. Het is mogelijk dat hij mij wèl vroeg een tegemoetkoming bij de sociale dienst aan te vragen, want ik kan mij nog herinneren dat ik na mijn verzoek die uitkering niet kreeg omdat de opleiding tot zwemonderwijzer beneden het niveau van mijn schoolopleiding lag en de functie van badmeester veel leegloop en werkloosheid beloofde. Het was onte genzeglijk een tamelijk realistisch beeld dat ze bij de sociale dienst hadden van het beroep van badmeester. Hoe dan ook, ik heb de opleiding tot zwemonderwijzer met plezier voor een deel gevolgd op zondag morgen. Dat was best gezellig. Ik had de noodzakelijke cursus EHBO al gevolgd voor ik naar de Oost vertrok. Met voldoe ning heb ik zelfs een paar praktijklessen kunnen geven aan jongens van de b.l.o.- school, onder andere uitdrijven vanaf de zwarte streep tot de kant met de voeten los van de bodem. Ook kreeg ik les in water- poloregels, samen met andere zwemmers van LZO en LDZ in de wachtkamer van oogarts Ten Thije. Daar hing een pret tige stemming; er vormden zich paartjes en men wilde gezamenlijk op dansles. Ik kreeg ook een 'aanzoek' maar ging daar niet op in. Ik had langzamerhand na drie kwart jaar solliciteren meer dan genoeg van het thuiszitten en van Leeuwarden en omgeving dat mij geen werk en even min geld bood. Daarom wilde ik niet met iemand iets beginnen waardoor ik mij hoe dan ook zou kunnen binden. Naar aanleiding van het in praktijk

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 25