Cabaret aan het Zaailand LiC0Vac^t^i»2 28 Aldert Toornstra Terwijl het Ruiterskwartier rond 1880 een ruim aantal koffiehuizen en tapperij en telde, dat zich daar vooral ten tijde van de vroegere veemarkt had gevestigd, bevond zich aan de overzijde van het plein slechts een drietal gelegenheden. Het naast het nieuwe Beurs- en Waagge bouw gelegen Café Restaurant De Beurs, Zaailand 114, waarin op marktdagen zuiveldirecteuren en handelaren zitting hielden, werd in 1914 door de Coöpera tieve Zuivelbank gekocht en verbouwd. Twee andere cafés aan het Zaailand op nummer 92 en 82 bleven langer in gebruik en werden in de jaren twintig zelfs bekend om hun cabaret. Vergunning vereist In juni 1881 werd de Wet tot regeling van de kleinhandel in sterke drank van kracht en mochten hoeveelheden minder dan twee liter niet meer zonder vergun ning van b&w worden verkocht. Het doel van deze Drankwet was het grote drankmisbruik en de veel voorkomende openbare dronkenschap te verminde ren. Ook was de verwachting, dat door een nieuw stelsel van vergunningen het aantal zogenaamde tapperijen flink zou afnemen. En dat aantal was erg groot. Zo vroegen in dat jaar 1881 in Leeuwar den 315 personen een vergunning aan om in hun logement, koffiehuis, slij terij of, en dat kwam veel voor, in hun woning sterke drank te mogen schenken. Daarnaast waren er in de stad nog ruim zestig winkels waarin drank, weliswaar niet per glas, werd verkocht bestemd voor wederverkoop of gebruik in huise lijke kring. Ook moest voortaan in elke lokaliteit waar sterke drank in het klein werd verkocht de vergunning, waarvoor een gemeentelijke heffing moest worden betaald, duidelijk zichtbaar worden opgehangen. Dat de wet inderdaad leid de tot een vermindering van het aantal tapperijen bleek al in 1885 toen in Leeu warden aan 'slechts' 208 ingezetenen een vergunning werd verleend. Het probleem van het drankmisbruik was daarmee zeker niet opgelost. Slijterij werd tapperij In 1881 vroeg ook de koopman Schilder man, die in zijn koopmanswoning aan het Zaailand 92, gelegen op de hoek van de Prins Hendrikstraat, een groothandel en slijterij bezat, een vergunning aan waardoor hij ook de jenever die hij ver handelde per fles zou kunnen verkopen. Voor zijn groothandel was hij ondermeer agent voor een groot Schiedams bedrijf dat de gestookte jenever veelal in vaten van honderd liter afleverde. Toen in 1886 Anne Voordewind zich in het pand aan het Zaailand vestigde kwam de nadruk steeds meer te liggen op de tapperij waarin de drank per glas werd geschonken. Bezoekers konden in het eenvoudige interieur met tapkast staande aan de toog of gezeten op een voudige houten stoelen, hun consumptie nuttigen. Na zijn overlijden werd de zaak nog enige tijd op dezelfde voet door zijn weduwe voorgezet tot Anton de Boer 'het koopmanshuis waarin een slijterij met vergunning' in januari 1893 kocht en de zaak bijna veertien jaar met veel suc ces beheerde, door het steeds meer het Leeuwa rden Prins Hendrikstraat Links het eenvoudige Café Th. Buis op de hoek van het Zaailand en de Prins Hendrik straat omstreeks 1915

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 30