1 LiCOVac^t^i.2 31 Het Hotel Cabaret Eden van Leemburg aan het Zaailand. Foto's van optredende arties ten hangen achter het grote raam 5300,- voor. Vervolgens bleef het café met slijterij tot 1913 in handen van de familie Duinker, tot de weduwe van Ger- rit Duinker het in november van dat jaar verkocht aan Cornelis van Dam. Inmid dels was het naastgelegen grote pand De Tien Kamers van een enigszins verwaar loosd woonhuis veranderd in een fraai ogend hotel-restaurant met ruime boven zaal, dat vanaf 1893 door Jan de Jong actief werd uitgebaat onder de naam Hotel Centraal. In de grote 'concertzaal' vonden in de jaren daarop regelmatig bijeenkomsten en voorstellingen plaats, waardoor die zaak al snel bekendheid kreeg. Daardoor nam de levendigheid aan die zijde van het Zaailand weliswaar toe, maar ondervond het Café Van Dam daarvan ook de concurrentie. Toen Van Dam zelf in 1917 voor een periode van ruim twee jaar naar Amster dam vertrok, beheerde zijn echtgenote als tapster, slijtster en koffiehuishoudster intussen de zaak. Pas in 1923 kreeg het café in de uit Dokkum afkomstige Nanne Ronner een nieuwe uitbater. Deze kocht het pand, maar hield het echter slechts een half jaar vol en zo begon in oktober 1923 Jacob Leemburg er als nieuwe café houder en eigenaar. Vanaf de kermis van 1924 engageerde hij een damesstrijkje, vermoedelijk de bekende Leeuwarder gezusters Waringa, die piano en viool speelden en tijdens het weekend voor gezellige muziek moesten zorgen. In het najaar ging vervolgens het cabaret Eden van start en werd weke lijks het ene na het andere 'prachtnum- mer' aangekondigd. Bovendien trokken fraaie showfoto's van deze artiesten, die uitnodigend achter het grote raam waren opgehangen, de aandacht van passanten en wekten zo de nieuwsgierigheid. Bekende namen zorgen voor vermaak Daarmee werd het meteen een concur rent van Buis, hoewel die waarschijn lijk op een iets ander publiek mikte. Bij Leemburg stonden er vrijwel geen duo's op het programma, die met komische voordrachten en sketches het publiek een vrolijke avond bezorgden. Hij presen teerde in zijn zaak voornamelijk danspa ren als The Kentucky's en The Smile Girls, vaak samen met een cabaretière als Truus Kellen of een exotische diva als Gypsy Lastack, die naast haar klas siek ogende fantasiedansen eveneens een repertoire van Amerikaanse stepdansen demonstreerde. Onder de vele soubrettes die bijna altijd het programma sierden, prijkten bekende namen als Betty Gould, Erna Gross en Lola Vera. Deze laatste had tijdens haar optreden in oktober 1925 veel succes met de toen populaire meezinger O Ho, A Ha een one-step met tekst van Dumas, maar zong daarnaast ook Franse chansons.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 33