LiC0Vac^t^i»2 34 De winnaars van de Hendrik ten Hoevepries worden toegesproken door voorzitter Johan Dalstra. Van links naar rechts: Carla van der Heijde, juryvoorzitter Peter Walon, Marij ke Tiemersma en Hein de Graaf De monumentale gevel van de voormalige fietsenfabriek Argelo aan de Schrans na de verwoestende brand op 26 juni dit jaar Foto: Johan Dalstra bewoond door Jan van der Woude en is door hem en zijn vrouw gebracht in de staat zoals die nu is. De andere pries was voor het pand Bagijnestraat 30, bewoond door Marijke Tiemersma en Hein de Graaf. Kijk voor het juryrapport: http://www.aedlevwerd.nl/nieuws/hen- drik-ten-hoevepries/juryrapport-hendrik- ten-hoevepries.pdf Monumentaal pand in de as gelegd Dinsdagmorgen 26 juni brandde in de Schrans de voormalige rijwielfabriek van Argelo volledig uit. Van het gebouw bleef alleen de gevel uit 1902 staan. Aed Lev- werd heeft zich samen met vele Leeu warders hard gemaakt voor het behoud van de gevel. Na onderzoek bleek dat de gevel bewaard zou kunnen blijven. Aed Levwerd spreekt de hoop uit dat dit prachtige voorbeeld van de vernieuwings stijl (een variatie op Art Nouveau) de Schrans straks weer in volle glorie mag sieren. In het pand zaten na de rijwielfabriek Lunchroom de Schrans, banketbak ker Vonk, een tricotagewinkel en Luxen Sport. Op het moment van de brand zaten er een cafetaria en een aantal kleine win keltjes in. Ledenadministratie Heeft u een vraag over de ledenadmini stratie dan kunt u een e-mail sturen naar: ledenadminstratie@aedlevwerd.nl of een briefje, zonder postzegel, sturen naar: Antwoordnummer 6163, 8900 VC Leeu warden. Jorrit Holwerda zal uw vraag dan graag beantwoorden. Heeft u een vraag over de betaling van uw lidmaatschap dan kunt u mailen naar: penningmeester@aedlevwerd.nl of een briefje, zonder postzegel, sturen naar: Antwoordnummer 6163, 8900 VC Leeu warden. Saakje Zijlstra zal dan uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden. Volg ons voor de laatste nieuwtjes op de website en/of via Twitter De voormalige fietsenfabriek in betere tij den. Hier gefotografeerd rond 1938 KAPPEE

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 36