Brievenbus/mailbox LiC0Vac^t^i»2 36 De redactie van Leovardia reserveert graag ruimte voor brieven van lezers. Zij behoudt zich wel het recht voor brieven in te korten. Ons adres: Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden of e-mail: historischcentrum@leeuwarden.nl Esmée van Eeghen Allereerst wil ik auteur Tom Sandijck complimenteren met het goed opgezette artikel De topografie van Esmée van Eeg- hen. Vanuit Leeuwarden ontving ik onlangs als cadeau het meinummer 2012 van Leo vardia. Een verrassende kennismaking met oud Leeuwarden, maar in het bijzon der met de inhoud van genoemd artikel. Logisch dat laatste, omdat ik op 18 mei 1941 op de locatie Pieter de Hoogstraat 39 werd geboren en mijn vader daar een paar maanden later overleed. Vervolgens mijn vraagtekens van wat zich daarna allemaal op dat adres in de daarop vol gende oorlogsjaren heeft afgespeeld. Mijn moeder Riek Stienstra sprak daar nooit over. Prachtig dat 'het verzet' nog steeds een actueel onderwerp is maar dat helaas de feitelijke informatie vaak ontbreekt. Maar dit artikel houdt bedoelde gewens te informatie in stand in de vorm van een boeiend geschreven feitenrelaas. Voor mij persoonlijk betekent dit 'topo grafische format' van uw artikel een mooie 'afrondende ordening' van infor matie uit eerder verschenen publicaties. Hein Stienstra, Ermelo Olympyske Spelen It artikel oer de Ljouwerter sporters dy't de Olympyske Spelen hellen, ropt by my de frage op of jimme Roelof Hommema fan Snakkerbuorren ek neame moat- ten hiene. Roelof wie yn 1924 neffens my studint yn Amsterdam en roeier by Nereus. Hy roeide mei yn Parys yn 1924. Jan Calsbeek, Akkrum Noot van de schrijver: Hartelijk dank voor de aanvulling, waar mee we nog een Olympiër op het spoor kwamen. De Leeuwarder Courant uit 1924 heeft er geen aandacht aan besteed en op de deelnemerslijst van dat jaar staat als woonplaats Amsterdam. Roelof Hommema werd geboren in Lekkum op 3 oktober 1904 en is op de jonge leeftijd van 52 jaar overleden in Amsterdam. Hij heeft eenmaal als roeier deelgenomen en debuteerde als 19-jarige in de acht met stuurman. Hij won daarbij geen medail le. In de tweede serie eindigde de Neder landse ploeg op de Seine bij Argenteuil als derde en was daarmee uitgescha keld. De Sperwer Met belangstelling en waardering las ik het artikel De grote boodschap van Wal ter Kromhout in Leovardia 38. Toch heb ik daarin iets gemist. In de Kanaalstraat was een kruidenierswinkel van De Sper wer. De slogan was: 'De Sperwer spiedt naar wat u voordeel biedt'. Frans Hoogland, Leeuwarden Pianolerares Hieke van der Wal Met belangstelling las ik in Leovardia 38 het verhaal over mijn tante Hieke van der Wal, die als pianolerares jarenlang actief is geweest in Leeuwarden. Doordat het contact met haar na haar vertrek uit Leeuwarden verloren is gegaan, was het voor de heer Faber moeilijk om ons te traceren via mevrouw Benninga. Onze tante Hieke was een zelfstan dig vrouw die niet gauw bang was. Kort na 1960 reed zij als een van de weinige vrouwen al auto. Mijn man staat het nog De Sperwerwinkel in de Kanaalstraat

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 38