Fenno Schoustra (1924-2012), inspirator van Leovardia Lcovo^U.1 1 Klaas Zandberg Van journalist naar publicist Fenno Schoustra begon zijn carrière in 1945 bij de Friese editie van Het Vrije Volk, onder andere als recht bankverslaggever. Later mocht hij ook regelmatig voor de VARA-radio verslag doen van voetbalwedstrijden. Toen Het Vrije Volk werd gecentraliseerd in Rot terdam besloot Fenno na lang wikken en wegen in Leeuwarden te blijven. Hij richtte een publiciteitskantoor op, dat gelegenheidskranten en boeken maakte. Zijn boek over de Elfsteden tocht van 1963 werd zo'n succes, dat hij het aandurfde een eigen blad op te richten: het eens in de twee weken ver schijnende 't Kleine Krantsje ('voor Leeu warden en de wijde wereld eromheen') met vooral nostalgische artikelen over de stad en directe omgeving. Het blad, dat Fenno nagenoeg alleen met enkele gastauteurs volschreef, had binnen de kortste keren duizenden abonnees en meelezers. In het pand 'In de schrijvende hand' aan de Vredeman de Vriesstraat 1 bouwde hij een enorme collectie op met foto's, knipsels en meer, zodat hij niet veel meer buiten de deur hoefde te zoeken. Voor onderzoek ten behoeve van een rubriek met berichten uit oude dag- en nachtrapporten van de politie bezocht hij regelmatig het gemeentearchief, nu HCL. Favoriete onderwerpen bleken vooral moord en doodslag, sport en 'rare snaken', waar over Schoustra ook buiten 't Kleine Krantsje publiceerde. Grootste ver dienste van 't Kleine Krantsje was niet alleen het binden van duizenden lezers in en buiten Leeuwarden, maar ook het vastleggen van jeugdherinneringen van vaak stokoude Liwwadders. Op 26 mei overleed, na een lange periode van ziekte, Fenno L. Schoustra, 'publicist, elfstedenauteur, redacteur-uitgever van 't Kleine Krantsje', aldus de overlijdensad vertentie van de familie. Over Schoustra is in de media al veel gezegd. Pieter de Groot schreef in de Leeuwarder Courant een uitgebreid In Memoriam. De rol die Schoustra speelde bij de totstandkoming van Leovardia is echter wat onderbelicht gebleven. Een voorbeeldfunctie Waardering van officiële zijde kwam pas laat. In 1990 besteedde het NOS- programma Van Gewest tot Gewest aandacht aan het 25-jarig bestaan van 't Kleine Krantsje. In 1993 kreeg Schou- stra de erepenning van Leeuwarden uitgereikt door burgemeester Te Loo, omdat 'hij meer dan 48 jaar over Leeu warden heeft gepubliceerd'. In 1997 ver scheen de allerlaatste 't Kleine Krantsje. De Studiegroep Geschiedenis Leeuwar den, één van de voorlopers van Aed Levwerd, organiseerde een slotavond in Theater Romein. In een volle zaal werd Fenno Schoustra geïnterviewd door mede-stadsdeskundige Hendrik ten Hoeve. De Leeuwarder Courant eerde hem met het etiket 'beheerder van het Leeuwarder familiealbum'. Fenno Schoustra stond bekend als liefhebber van zo nu en dan een 'practical joke'. Op bijgaande foto zien we Fenno Schoustra optreden als 'stationschef tijdens de her denking van 100 jaar spoorlijn Leeuwarden-Groningen op 31 mei 1966 op het station Buitenpost. Van links naar rechts: de heer J.J.A. Berger (burgemeester van Groningen); P.P. de Jong (gemeentesecretaris Leeuwarden); H. Pols (wethouder Leeuwarden); F. Schoustra (journalist en 'stationschef) en W. Harmsma (burgemeester Leeuwarden)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 3