Liwwadders, waar is dit? Liwwadders, waar is dit LiC0Vac^t^i»2 38 Leovardia zet een traditie van 't Kleine Krantsje voort. Jarenlang vroeg Fenno Schoustra zijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' Wij stellen u dezelfde vraag bij de foto van Jacob van Essen. Dacht de redactie aanvankelijk dat de opgave in het meinummer de nodige hoofdbrekens zou opleveren, het aantal goede oplossingen bewijst het tegendeel. Voor het antwoord laten we een aantal inzenders aan het woord. Wer in goeie tarieding foar in fytstocht net allegearre goed foar is. Om't it fan 'e june (29 april) werris droech wie, tocht my: wy sille mar werris op 'e fyts in rund- sje dwaan troch de stêd. Fansels hie ik al yn 'e rekken dat dizze foto net yn it hert fan de stêd makke wie. Derfandinne dan earst mar, oer it Stephensonviadukt op nei de Tesselschadestrjitte en omjowing. Gjin gelok fansels. Efter de Fryslanbank del. Troch de stêd nei de Prinsetun en sa oer Hoek nei de Cammingha's (Cambuur stadion) by del. Op 'e runwei oer it spoar by de CCF seach ik it al. Tank foar de oanwizing want no bin ik der wis fan dat it it hege gebou fan de CCF is wer fan't it plaatsje makke is', aldus Johannes Hout- sma. 'Dit is zonder twijfel het kantoorge bouw van de CCF (heet het nog zo?) aan de Pieter Stuyvesantweg. Ik denk dat de foto de zuidwestelijke hoek van het gebouw toont. Tijdens de bouw was ik in mijn herinnering vrijwel dagelijks getuige van het vorderen van 'de toren'. In die tijd geen inwoner van Leeuwarden, maar van Deventer en werkzaam voor het in die plaats gevestigde bouwbureau van de toenmalige verpakkingsindustrie Thomas sen Drijver - Verblifa. Ik was in 1970/71 gedurende langere tijd gedetacheerd bij de Leeuwarder vestiging van dit bedrijf aan de Woudmansstraat. Dit in verband met de nieuwbouw van het grote zogenaamde 'gereedproductmagazijn' waarvoor onder andere de voormalige Halbertsma opstal len plaats moesten maken. Het CCF kan toorgebouw moet dus ook in die tijd zijn verrezen. De nu kennelijk blauwe kleur van de geribde panelen is niet origineel, dat was bij oplevering groen en het goud kleurige reflecterende vensterglas was destijds 'revolutionair'; ik vraag mij af of ook dat sindsdien is vervangen', schrijft Cees Attema uit het Belgische Tessen- derlo. Ook nu weer werd er geloot en daar bij kwam Groninger Pieter Negerman, die een los nummer had gekocht bij het Brunafiliaal in de stationshal, als geluk kige uit de bus. Oplossingen voor 1 oktober schriftelijk, onder vermelding van prijsvraag zenden naar Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden of per e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl. Onder de goede inzendingen wordt een boekenbon van E 15 verloot.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 40