Lc ovarii*. SS Ssüfa» 6 oktaber 19S4 2 't Kleine Krantsje was dan wel gestopt, maar niet vergeten. Het Gemeen tearchief en de pas opgerichte Histo rische Vereniging Aed Levwerd besloten samen een nieuw historisch blad voor een breed publiek op te richten. Schou- stra was zo behulpzaam zijn adres senbestand ter beschikking te stellen, zodat Leovardia een vliegende start kon maken. In het eerste nummer dat in mei 2000 verscheen, blikte Jan van der Hoek terug op zijn jaren als medewerker van 't Kleine Krantsje. Hij constateerde: 'Eigen lijk hoefde er geen einde aan 't Kleine Krantsje te komen want tenslotte is er steeds weer een nieuwe generatie met nostalgische gevoelens'. Dat bleek ook wel uit het succes van Leovardia. Want hoewel dat blad maar drie keer per jaar verschijnt en een populair wetenschap pelijke aanpak propageert, groeide de oplage vrij vlot naar 1900 exemplaren. In 2003 werd Fenno terecht benoemd tot erelid van Aed Levwerd. Vanwege zijn grote verdiensten voor de popularisering van de Leeuwarder geschiedschrijving werd Fenno Schoustra in 2003 benoemd tot erelid van de Leeu warder Historische Vereniging Aed Levwerd. Om 'met terugwerkende kracht' wereldwijd een nóg groter publiek van zijn legendarische Kleine Krantsje te laten genieten, gaf hij in 2005 toestemming aan het Historisch Centrum Leeuwarden om alle jaargangen van zijn geesteskindje te laten digitaliseren en via Beeldbank Leeuwarden op internet aan te bieden. Op bijgaande foto een zichtbaar vergulde, doch helaas toen reeds met gezondheids problemen kampende Fenno Schoustra. Dit ter gelegenheid van het 'online' gaan op 1 maart 2006 van 't Kleine Krantsje 'T KLEINE KRANTSJE VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN Zeer geachte Heer. Het doet ons bijzonder veel genoegen U hierbij het eerste nummer te kunnen aanbieden van 't Kleine Krantsje, dat woensdag in Leeuwarden zal worden verspreid 't Kleine Krantsje, dat voortaan eenmaal in de veertien dagen verschijnt, is geen advertentieblad, maar wil een gezellige leeskrant zijn. Wij hopen dan ook binnen niet al to lange tijd een zodanig abonnementental te hebben bereikt, dat de verschijning bij voortduring mogelijk zal zijn. Gaarne vertrouwen wij erop, dat 't Kleine Krantsje met gevoelens van sym pathie zult begroeten. Het vriendelijke groet en hoogachting, F.LSchoustra Dir./Hoofdred FENNO SCHOUSTRA'S PUBLIGITEITSKAMTOOR - LEEUWARDEN VREDEMAN DE VRIESSTRAAT 1 - TELEFOON 20302 De geleidebrief die Fenno Schoustra meestuurde met het allereerste nummer van het Kleine Krantsje op 6 oktober 1964

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 4