Glace a la vanille, roomijs, ijsco, ijswafel, gelati: een kleine geschiedenis van 'het ijsje' in Leeuwarden De Ondergeteekende, over genomen hebbende van den Heer D. RI0ZZI de Affaire in Glacé de Vanille"beveelt zich tot het leveren bij Diné's of Partijen beleefdelijk aan belovende eene nette en solide bediening. J. G, FAZZI Vrouwenpoort. N.B. Bestellingen worden één dag te voren ingewacht. LiCOVOr^t^i.2 6 Gregorio E. Fazzi Italiaans ijs, softijs, waterijs of yoghurtijs. We kunnen er tegenwoordig in 525 ijs salons door heel Nederland van genieten en vooral de laatste tien jaar stijgt de populariteit van het ijsje enorm (60% meer ijssalons). Volgens het Bedrijfschap Horeca en Catering zijn er nu maar liefst 3 ijssalons per 100.000 inwoners. Consumptie-ijs is al duizenden jaren oud en er is veel geschreven over waar het precies voor het eerst gemaakt en gege ten werd. De oudste geschriften over het maken van consumptie-ijs komen uit Chi na. Via het Oosten en Sicilië is de koude lekkernij naar het vasteland van Italië gekomen om van daaruit via het hof van Lodewijk XIV verspreid te raken over de andere koninklijke hoven en de rest van Europa. Maar wie heeft het ijsje eigenlijk naar Leeuwarden gebracht? We kennen allemaal wel de Italiaanse en Nederlandse ijssalons, maar het ijsje van vóór de Tweede Wereldoorlog werd vooral gekocht op straat, bij een ijscokarretje. Een meestal wit karretje met een dakje voor wat schaduw, twee grote spaakwie- len en twee koperen deksels waaronder het ijs gekoeld bewaard werd in een bak met ijskoud pekelwater. Uit die karretjes kwam vóór 1930 vooral roomijs met of zonder vanille. Het Italiaanse vruchtenijs is pas in de jaren twintig en dertig geïn troduceerd door Noord-Italiaanse ijsberei- ders uit de buurt van het bekende skioord Cortina d'Ampezzo in de Dolomieten. Uit kleine arme dorpen met namen die meest al eindigen op 'di Cadore' (provincie Bel- luno), vertrokken honderden ijsbereiders op zoek naar goede verdiensten. Deze Italianen verstonden al generaties lang de kunst om met vruchten en ijs uit de Alpen in de zomer de lekkernij te maken. Veel van deze Italiaanse ijspioniers heb ben nog steeds door heel Nederland ijssa lons en zijn nog steeds zeer succesvol. Italianen Waarschijnlijk de eerste Noord-Italiaanse ijsfabrikanten in Leeuwarden waren Elio Marchioni en Arturo Zardus uit Vodo di Cadore en Giovanni Battista Damo uit het bij Venetië gelegen Gaiarine, die samen in mei 1932 aankwamen en na hun ijs verkocht te hebben, in de herfst weer vertrokken. Maar Zardus kwam het jaar daarop naar Leeuwarden terug. Hij had toen de voormalig gipsenbeeldenmaker Ottavio Bindi uit het Toscaanse Bagni di Lucca uitgenodigd om samen met hem het ijs aan de man te brengen. Na de zomer gingen beiden weer hun eigen weg, maar Ottavio Bindi bleek later succesvol te zijn in Utrecht, waar hij in de jaren veertig ijs salon Milaan opende. In Leeuwarden kennen we nu nog steeds de eveneens uit Vodo di Cadore afkomstige familie Talamini, overigens een bekende naam in heel Nederland als het om ijs gaat. Annibale Antonio Tala- mini kwam als 23-jarige op 2 mei 1934 naar Leeuwarden om onderdak te vinden bij zijn dorpsgenoten Pietro Guido d'Olivo en zijn vrouw Maria Belfi, die samen met hun eenjarig zoontje al sinds maart van dat jaar in de Kleine Hoogstraat woon den. D'Olivo heeft samen met nog twee andere Italianen het begin van een ijsfa- briekje opgezet. Deze twee, Constantino Zangrando en Cesare Bortolo Zandanel (beide uit het nabijgelegen dorp Perarolo di Cadore) woonden vanaf 28 maart 1934 ook in de Kleine Hoogstraat. Op 6 april 1935 werd in het Leeuwar der Nieuwsblad hun inschrijving in het Handelsregister bekend gemaakt onder de naam G. d'Olivo en Co. 'La Venezia'. Leeuwarden, fabricage van en handel in consumptie-ijs Venn.: P.G. d'Olivo, C. Zangrando, A. Talamini en C.B. Zan- danel. In het begin hadden ze het niet gemak kelijk. De Nederlanders, die al een halve Advertentie uit de Leeuwarder Courant van 25 september 1882 eeuw roomijs op basis van melk kenden, waren niet gewend aan het eerst en vooral op waterbasis gemaakte kleurrijke vruchtenijs en alle Italiaanse ijsfamilies vertellen, dat ze in het begin veel ijsjes hebben moeten weggeven om de Hollan ders warm te krijgen voor hun koude lek kernij. Verder waren ook de vele Neder landse collega-ijsbereiders niet blij met de concurrentie van de vreemdelingen. De in 1929 opgerichte Nederlandsche Bond van Consumptieijs richtte zich in het midden van de jaren dertig tegen 'beunhazen' en vreemdelingen, maar vooral tegen Italia nen. Ook in Leeuwarden leidde dit op 8 mei 1934, toen Talamini net was aangeko men, tot een discussie in de Leeuwarder gemeenteraad waarin voorgesteld werd om de drie Italianen te verbieden nog langer hun ijs aan de man te brengen. Er

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 8