Tn SEfef-'-lf - i LiC0Vac^t^i»2 17 Panorama vanaf de PEB-centrale over de nieuwbouwwijk Schieringen rond 1955. De portiekflats aan de Esdoorn- en de noordzijde van de Boksdoornstraat zijn reeds opgeleverd. Met de Boksdoornstraat zuidzijde en de Vuurdoornstraat is net een begin gemaakt. Op de achtergrond van links naar rechts de reeds voltooide bebouwing aan Archipelweg, Abeelstraat, Berkenstraat, Cederstraat, Dennenstraat en Schieringerweg - Foto: Leeuwarder Courant delijke bedoeling was de duplex weer om te vormen tot simplex op het moment dat het woningtekort opgelost zou zijn; zo rond 1960, verwachtte men. Uiteindelijk zou het 'ontsplitsen' veel langer duren dan die 10 jaar of zelfs achterwege blijven gezien de geschiktheid ervan (in prijs en omvang) voor jongeren en studenten. Met een duplexwoning woonde men als het ware in, zonder de last te hebben van de bekende negatieve verschijnselen van inwoning. Eind jaren veertig werden de eerste duplexwoningen in Leeuwar den gebouwd aan de Van Loonstraat, Jan Lievensstraat en Aert van der Neer straat. Ook gaf de gemeente opdracht tot bouw van dergelijke woningen aan de Beethovenstraat, Chopinstraat en Sweelinckstraat. De benedenbewoners van een duplex hadden een schuurtje. De bovenbewoners in de Jan Lievens- straat kregen voor één fiets een plaatsje in een gemeenschappelijke rijwielbewaar plaats. De Leeuwarder Courant meldde in 1950 kritisch: 'men kan evenwel gevoeg lijk aannemen dat bij het merendeel der bovenbewoners man en vrouw beide de beschikking hebben over een fiets en dat is in deze uithoek (sic) van de stad werke lijk geen overbodige luxe'. Begin jaren vijftig werd de stadsuitbrei ding in Huizum-west afgerond en werd ten zuiden daarvan de West-Indische buurt 'uit de grond gestampt'. De eerste 10 a 15 naoorlogse jaren ging het veelal om betrekkelijk kleine plan- nen, voor terreinen langs de rand van bestaand bebouwd gebied. De variatie was gering: eengezinswoningen, onder en bovenwoningen en duplexwoningen. Een indruk van de ruimte: 'De woningen krijgen een woonkamer van ruim 3,50 meter bij bijna 4 meter, een slaapkamer van dezelfde breedte en ruim 2,60 meter lang en een andere slaapkamer van bijna 3 meter breed en 2,50 meter lang. Iede re woning krijgt een douche, terwijl de bovenwoningen nog de beschikking heb ben over de vliering met een opschuifbare trap. Een der slaapkamers is een kast en een wastafel rijk, terwijl de woonkamer boven een open en een dichte kast krijgt. Op de overloop bevindt zich nog een diepe kast; de keuken krijgt eveneens een kast

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 19