ieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden UttrtMtiwH öeliuüfi flrttu hn/i fritljuu LiC0Vac^tA»2 33 Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Educatief project 'Vroeger dichtbij' met HCL wint prijs Op 10 oktober vond de prijsuitreiking plaats van het beste erfgoededucatiepro- ject van Fryslan in 2012. De keuze van de door Keunstwurk ingestelde jury viel op 'Vroeger Dichtbij', een project van TOF-media voor bovenbouwklassen van de basisschool. Kinderen zochten in hun buurt of dorp naar opmerkelijke dingen van vroeger en legden hun vragen voor aan ouderen. Onderdeel van het pro ject was een bezoek aan het Fries Film Archief, HCL en/of andere erfgoedinstel lingen. Gevonden foto- en filmmateriaal werd verwerkt in een door TOF-media gemonteerde eindfilm. Voor de Leeuwar der scholen werden als deskundige oude ren Ad Fahner, Jesse Wassenaar en Piet Tiekstra geselecteerd. De Dag van de Leeuwarder Geschiedenis De Dag van de Leeuwarder Geschiede nis op 13 oktober stond in het teken van Saskia van Uylenburgh, de eerste vrouw van Rembrandt. Het programma Sporen van Saskia begon met de opening van de gelijknamige tentoonstelling (nog tot begin maart te bekijken in het HCL) en de pre sentatie van de biografie over Saskia van dr. Ben Broos. Het eerste exemplaar van het boek werd aan burgemeester Crone overhandigd. Verder waren er in of bij het HCL tal van activiteiten, onder andere stadswandelingen, muziek en een mode show geïnspireerd op de 17 e eeuw door cursisten van het Friesland College. In het kader van de Saskiaherdenking werd in een volle Grote Kerk een theatervoorstel ling opgevoerd. Ook het geboortehuis van Saskia, tegenwoordig Advocatenkantoor Anker en Anker aan de Ossekop 11, was open voor publiek. Al met al bracht de dag zo'n 800 mensen op de been. Heruitgave stadsplattegrond van Leeu warden uit begin 17e eeuw In 1603 maakte de cartograaf Johannes Sems een gedetailleerde kaart van het Leeuwarden waarin Saskia werd geboren. De kaart geeft een uiterst gedetailleerde weergave van de bebouwing in de stad en wordt tot op de dag van vandaag als histo rische informatiebron gebruikt. Deze kaart, een lofzang op de Friese hoofdstad, staand op de drempel van de Gouden Eeuw, is in stijl en in handzaam formaat opnieuw uit gegeven. Deze uitgave is voorzien van ach tergrondinformatie door Meindert Schroor. Reis met de kaart naar het Leeuwarden van de vroege zeventiende eeuw, ook de tijd dat Saskia van Uylenburgh door de straten van de Friese hoofdstad liep. De heruitgave van de kaart is tot stand geko men in samenwerking met Platform GRAS en ARKfryslan en op 11 oktober gepresen teerd. De kaart is voor 6,95 te koop bij het HCL. Cursisten van het Friesland College poseerden in zelfgemaakte - op de tijd van Saskia Voorzijde van de heruitgave van de stads- geïnspireerde - kleding voor de door Klaas Lageweg vervaardigde muurschildering plattegrond van Johannes Sems op de zijgevel van het gebouw van stadstoezicht - Foto: Nick Creutzburg ÓH KAART VAN JOHANNES SEMS LEOVEftpiA ^METROPOLIS' Fkisial. oosó au ióoj

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 35