Brievenbus/mailbox LiC0Vac^t^i»2 34 De redactie van Leovardia reserveert graag ruimte voor brieven van lezers. Zij behoudt zich wel het recht voor brieven in te korten. Ons adres: Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden of e-mail: historischcentrum@leeuwarden.nl De Hollanderdijk, in 1973 gezien naar de Schrans Het Sneekerdijkje De heer Sandijck maakte een opmerking over een nu nog waarneembaar restant van het Sneekerdijkje bij de tweede knik in de Hollanderdijk (vanuit het zuiden komende) in de Brievenbus/mailbox van Leovardia 39. Bij de aanleg van de spoorlijn naar Gro ningen in de jaren 1860 verdween het stuk Hollanderweg naar het dijkje en het dijkje ter plekke onder het nieuwe stationsempla cement. De nieuwe weg van de afgetopte Hollanderdijk naar de reststomp van het dijkje werd ook Hollanderdijk genoemd. Maar niet Sneekerdijkje of Tolhuisdijk tot Sandijcks verdriet. Het huidige stuk na de tweede knik tot aan de Schrans beschouwt hij als restant van het Sneekerdijkje. Ik heb twee bedenkingen op zijn zienswijze: 1. De hoek van de rooilijn klopt niet: Het Sneekerdijkje liep niet kaarsrecht naar het westen, maar boog flauw naar het zuiden af. Was het rechtlijnig geweest dan zou het bij de Harlingertrekweg zijn uitgekomen ter hoogte van het Tolhuis. 2. Alles is in 1966 en latere jaren uitgewist: zie de foto uit 1973. De noordkant van de Hollanderdijk is kaarsrecht; alles is weg. Dat bedoel ik met: 'thans is er niets meer', ook niet van het allerlaatste rest je. Wat er na 1973 door de stad aan de rooilijn is teruggepunnikt mag bij som- migen een gevoelige snaar raken, maar heeft voor mij geen waarde. Ondanks dit gemopper verdient het aan beveling het stukje Hollanderdijk vanaf de tweede knik tot aan de Schrans te her noemen. Daar lijkt me een tweevleuge- lig naambord met links Hollanderdijk en rechts Sneekerdijkje op zijn plaats. P.S. Zie ook www.watwaswaar.nl onder Leeuwarden. Daar kan men de situatie uit 1832 (basis is de kadastrale kaart in HISGIS) laten overvloeien in die van rond 2005; en weer terug. J. Verbeek, Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 36