Liwwadders, waar is dit LcoVdiv<)t^i»ll 38 Leovardia zet een traditie van 't Kleine Krantsje voort. Jarenlang waar is dit? vroeg Fenno Schoustra zijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' Wij stellen u dezelfde vraag bij de foto van Jacob van Essen. Het 'kopje' uit de vorige aflevering bevindt zich niet in de muziekkoepel van de Prin sentuin, zoals een lezer vermoedde, maar in de pui van het karakteristieke pand van de voormalige bakkerij Van den Berg aan de Voorstreek, waar nu de Mitra gevestigd is. Jan de Jong verwijst in zijn goede ant woord naar een ander figuurtje dat, in plaats van de muts met de kwast uit de opgave, met een bakkersmuts is afgebeeld. Niet zichtbaar op de foto, maar wel een duidelijke aanwijzing geven de in de pui aangebrachte versieringen van korenschoven. Het bedrijf van Van den Berg werd hier in de negentiende eeuw opgericht en speelde volgens mevrouw A. Visser een belangrijke rol in het leven van haar opa: 'mijn opa was als jonge bakkersknecht werkzaam bij Van den Berg toen in, ik geloof 1903, de bakkersgezellenbond De Volharding een staking uitriep ter ver betering van de arbeidsomstandigheden van de werknemers. Met name de nacht arbeid en de lange werkdagen van vaak meer dan 15 uur vormden het speerpunt van de actie. Toen er na veel vergaderen een voorstel van de gezellen was geformu leerd werd contact gezocht met Van den Berg en aangegeven dat de knechten het werk weer zouden willen hervatten onder bepaalde voorwaarden. Van den Berg gaf evenwel de stakingsleiders te verstaan dat zijn knechten zich als ontslagen kon den beschouwen. Dat was het einde van de bakkersloopbaan van mijn opa.' Jes Wassenaar schrijft nog een wetens- waardigheidje: 'de pragtuge toanbank ut 'e winkel is naar ut museumkafee fan 't Fries Museum verhuusd, benieuwd wat daar nou met gebeure sal. Denkderom: niet in 'e konteener!' Het lot heeft mevrouw C. Coenen aange wezen als winnaar van de boekenbon. Zij zag overigens in het kopje de afbeelding van een nar; de muts lijkt inderdaad op een narrenmuts, maar werd vroeger in combinatie met het sjaaltje gebruikt door de bakkersgezel, terwijl de statige bakkersmuts in dezelfde pui was voorbe houden aan de patroon. Oplossingen voor 1 februari 2013 schriftelijk, onder vermelding van prijsvraag zen den naar Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden of per e-mail www.historischcentrumleeuwarden.nl Onder de goede inzendingen wordt een boekenbon van €15,- verloot

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 40